Regulamin UTW

Rok akademicki 2012/2013

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury powstał w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska.

2. Uniwersytet ma na celu zaproponowanie osobom, które zakończyły już karierę zawodową, dysponują dużą ilością wolnego czasu i pragną spędzać go w sposób aktywny i twórczy realizowanie osobistych zainteresowań.

3. Słuchaczem może być każdy, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju intelektualnego własnej osoby.

4. Słuchacz UTW zobowiązany jest do:
• pobrania i wypełnienia karty studenta UTW,
• złożenia w sekretariacie UTW dwóch zdjęć legitymacyjnych,
• dokonania opłaty w wysokości 50 zł za każdy semestr nauki,
• dokonania opłaty za indeks i legitymację w wysokości 20 zł,
• dokonania opłat za wskazane zajęcia.

5. W ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić swoją rezygnację, otrzyma wówczas zwrot wniesionych opłat (z wyłączeniem wpisowego). W późniejszym terminie zwrotu poniesionych kosztów nie przewiduje się!

6. Słuchacz zobowiązany jest do uczestniczenia w wykładach obligatoryjnych.

7. Słuchacz wybiera również trzy przedmioty fakultatywne w każdym semestrze z oferty dodatkowej.

8. Warunkiem uczęszczania na zajęcia z oferty dodatkowej jest posiadanie legitymacji słuchacza UTW.

9. Warunkiem rozpoczęcia zajęć z oferty dodatkowej UTW jest powstanie grup liczących minimum 15 osób.

10. Słuchacz UTW otrzymuje indeks oraz legitymację UTW, które mają charakter symboliczny.

11. Po zakończeniu semestru, słuchacz otrzymuje wpisy do indeksu.

12. Cykl zajęć akademickich kończy się oficjalnym rozdaniem dyplomów.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha