Propozycja programowa 2015/2016

Zapisów na rok akademicki 2015/2016 można dokonywać w dziekanacie UTW w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
(ul. 1 Sierpnia 9, I piętro – lewe skrzydło budynku).

Potrzebne dokumenty:
• Dowód osobisty
• Dwa zdjęcia (format legitymacyjny – podpisane: imię, nazwisko, PESEL)

 Opłaty:
• 20,00 zł – opłata wpisowa – jednorazowa (za indeks i legitymację)
• 50,00 zł – opłata semestralna (20% zniżki dla aktywnych członków grup zainteresowań działających przy UTW)

Płatne zajęcia fakultatywne:

 • 60,00 zł/miesiąc – lektorat języka obcego – ( odbywający się dwa razy
  w tygodniu) – na początku każdego miesiąca
 • 30,00 zł/miesiąc – lektorat języka obcego – (odbywający się raz w tygodniu) – na początku każdego miesiąca
 • 60,00 zł/semestr – warsztaty malarskie

 

Propozycja programowa UTW rok 2015/2016

Przed nami dziesiąty już rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Jego działalność dedykowana jest pokoleniu 50+. Pod patronatem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowane są programy: edukacyjny, aktywizujący osoby starsze, rozwijający zainteresowania słuchaczy. Aby zostać jednym z nich do 11 września należy dokonać zapisu w dziekanacie UTW wybierając jednocześnie zajęcia z trzech przedmiotów, w których słuchacz deklaruje się uczestniczyć.

Słuchacze pierwszego roku mogą wybierać między innymi spośród takich przedmiotów jak: język angielski, język niemiecki, język włoski,(istnieje możliwość wyboru tylko jednego lektoratu językowego), warsztaty komputerowe (obowiązkowe dla każdego słuchacza pierwszego roku),antropologia filozoficzna, ekologia, spotkanie z filmem, dyskusyjny klub książki, wolontariat, malarstwo, gimnastyka czy fotografia. Swoje umiejętności i zainteresowania można też rozwijać w chórze, kole teatralnym, na warsztatach sztuki użytkowej oraz kole turystycznym. Organizowane są również wyprawy nordic walking pod okiem instruktora, wycieczki krajoznawcze jak i spotkania integracyjne.

Cykl edukacyjny na UTW trwa dwa lata. Dotychczasowi słuchacze mają zagwarantowane miejsce, jeśli tylko potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach. Absolwenci natomiast, po upływie tego czasu, mają możliwość działania w „Klubie Aktywnego Seniora” lub w strukturach stowarzyszenia „Uniwersyteckie Srebrne Lata”, które powstało z inicjatywy samych słuchaczy.

PROPOZYCJA PROGRAMOWA
ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH SŁUCHACZY

• WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI

Wśród propozycji znajdą się wykłady między innymi z dziedziny prawa, zdrowia, kultury i sztuki, historii, ekologii jak również:

 • ŚWIATOWA LITERATURA WSPÓŁCZESNA
  – wykł. Edward Wołoszyn
 • FILOZOFIA (historia – teoria)
  – wykł. Edward Wołoszyn WYKŁAD OTWARTY

Filozofia (stgr. φιλοσοφία, ’umiłowanie mądrości’) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.

 • WSPÓLNA LEKTURA – DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKOWY
  prow. Agata Linek (co dwa tygodnie)

„UCZTA BABETTE” – zbiór pięciu przepełnionych mistycyzmem opowiadań był ostatnią książką Karen Blixen, podpisaną pseudonimem Isak Dinesen. Zdaniem krytyków osiągnęła w nich szczyt literackiego wyrafinowania i wrażliwości. Motywem przewodnim łączącym wszystkie te opowieści jest przeznaczenie, dotknięcie losu, które spada na bohaterów jako olśnienie, cicha przystań, cios czy odkrycie samego siebie. Najbardziej znana z tego zbioru jest Uczta Babette na jej podstawie Gabriel Axel nakręcił film, który w 1988 roku zdobył Oskara dla najlepszego filmu zagranicznego.

Spotkania poświęcone będą literaturze znanej i lubianej przez słuchaczy. Klubowicze sami ustalają czytaną lekturę i podczas wspólnych spotkań tworzą ich klimat i charakter. Książka ma łączyć wszystkich słuchaczy UTW.


 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA I ROKU

• WARSZTATY KOMPUTEROWE
– wykł. Andrzej Wnuk (raz w tygodniu)

Cykl zajęć komputerowych obejmuje 15 tematów zarówno w grupie podstawowej jak i zaawansowanej. Tematyka w grupie podstawowej dotyczy zasad obsługi komputera: edytor tekstu, elementy graficzne – Word Art, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej z załącznikami, zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Tematyka w grupie zaawansowanej: tworzenie dokumentów tekstowych z wykorzystaniem elementów graficznych, zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, zasady korzystania z arkusza kalkulacyjnego, zasady działania komunikatorów: wyszukiwanie, ściąganie i instalowanie programów służących do komunikowania się za pośrednictwem Internetu. Tworzenie strony internetowej w oparciu o gotowe szablony. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN (ul. Staszica 5).

• GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCO – AKTYWIZUJACA
– inst. Agnieszka Guzik (raz w tygodniu)

Zajęcia ruchowe poprawiające ogólną kondycję.
Osoby chętne do udziału w zajęciach proszone są o przyniesienie stosownego zaświadczenia od lekarza ogólnego!!!

• BODY BALL
– inst. Agnieszka Guzik (raz w tygodniu)
Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek.  Osoby chętne do udziału
w zajęciach proszone są o przyniesienie stosownego zaświadczenia od lekarza ogólnego!!!


Propozycje dodatkowe:

• FOTOGRAFIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
– wykł. Agnieszka Tracz(co dwa tygodnie)

Zajęcia obejmują tematykę związaną z budową i obsługą aparatu fotograficznego, uczą jak zrobić „dobre zdjęcie”. Uczą podstawy kompozycji i kadrowania.

• FOTOGRAFIA DLA ZAAWANSOWANYCH
– wykł. Agnieszka Tracz (co dwa tygodnie)

Zajęcia dotyczą obróbki zdjęć przy wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych.

 • WARSZTATY TEATRALNE
– reż. Grzegorz Prokop (raz w tygodniu)

Warsztaty teatralne obejmujące – ćwiczenia dykcyjne, ruch i improwizację sceniczną, pracę z tekstem. Efektem zajęć ma być wystawienie premierowego przedstawienia.

• MALARSTWO
– art. plastyk Alicja Czajkowska – Chmielewska (raz w tygodniu)

To pracownia gdzie w przyjaznej atmosferze, w grupach uczymy się rysować, malować, dyskutujemy. Zajęcia stworzone zostały z myślą o tych wszystkich, którzy niezależnie od wieku pragną rozwijać swoje artystyczne zainteresowania. W czasie zajęć realizowany jest program obejmujący m.in.: martwą naturę, postać, portret, pejzaż, rysunek z wyobraźni, ćwiczenia w zakresie konstrukcji, perspektywy, kompozycji, światłocienia, kreski, techniki rysunkowe i malarskie, studium koloru.
Zajęcia dodatkowo płatne!!! ( 60 zł za semestr) Zapewniamy wszystkie materiały!!!

• LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO
– wykł. Justyna Kordas (dwa razy w tygodniu)

Zajęcia prowadzone są w grupach 10-osobowych, metodą bezpośrednią, w której duży nacisk kładzie się na praktyczne aspekty nauki języka angielskiego tj. mówienie oraz słuchanie. Metoda ta dodatkowo wzbogacona jest o elementy gramatyki przedstawione w przystępny i zrozumiały dla studenta sposób . Fundamentalnym elementem lekcji jest kontrolowany dialog pomiędzy nauczycielem a studentami, oparty na wcześniej wprowadzonym słownictwie oraz gramatyce. Pozwala to na szybkie zapamiętanie i utrwalenie materiału oraz pozwala na przezwyciężenie nieśmiałości towarzyszącej pierwszym krokom stawianym w nauce języka obcego. Zajęcia dodatkowo płatne!!! (60 zł za miesiąc – płatne na początku każdego miesiąca)

LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO
– wykł. Agnieszka Pacholec – Agaiby (2 razy w tygodniu)

Cele nauczania:

Osiągnięcie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie czterech sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania), umożliwiającym porozumiewanie się w języku niemieckim w różnych sytuacjach życia codziennego, poznanie struktur gramatycznych koniecznych do komunikowania się w sytuacjach życia codziennego, tworzenie prostych tekstów ustnych i pisemnych ujawniających różne intencje autora, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz efektywnego rozwiązywania problemów.
Zajęcia dodatkowo płatne!!! (60 zł za miesiąc – płatne na początku każdego miesiąca)

• LEKTORAT JĘZYKA WŁOSKIEGO
– wykł. Agnieszka Dul – Laba  (raz w tygodniu)

Lektorat języka włoskiego obejmuje wszystkie aspekty nauki języka: gramatyka, słuchanie, rozumienie tekstu czytanego, pisanie a przede wszystkim konwersacje – stopniowo pogłębiane i doskonalone również z włoską piosenką.
Zajęcia dodatkowo płatne!!! (30 zł za miesiąc – płatne na początku każdego miesiąca)

 • SPOTKANIE Z FILMEM
– wykł. Bożena Sabat (raz w tygodniu)

Edukacja w dziedzinie szeroko pojętej kultury filmowej, prezentowanie ambitnych, ciekawych dokonań światowej i rodzimej kinematografii. Zajęcia praktyczne polegające na prezentacji filmów oraz dyskusji na ich temat.

 • WARSZTATY CHÓRALNE
– dyr. Jerzy Augustyński (raz w tygodniu)

Amatorski chór skupiający miłośników śpiewania spośród słuchaczy i absolwentów UTW

WARSZTATY SZTUKI UŻYTKOWEJ
– inst. Danuta Cebula (raz w tygodniu)

Jedną z wielu grup działających w Uniwersytecie Trzeciego Wieku są osoby, które postanowiły samodzielnie wykonywać przedmioty codziennego użytku. Warsztaty ruszyły w październiku 2012 r. Prowadzi je Danuta Cebula – jedna ze słuchaczek. W programie m.in. tworzenie praktycznych ozdób świątecznych, biżuterii, torebek damskich z filcu i wiele innych. Uczestnicy warsztatów otrzymują na własność wykonane przedmioty.

•  NOWE MEDIA, INTERNET
– wykł. Roksana Bąk (raz w tygodniu)

Internet i media społecznościowe – narzędzia do promocji działalności UTW,  oraz wykorzystanie ich możliwości w codziennym życiu

• KLUB AKTYWNEGO SENIORA
– prow. Samorząd UTW (raz w tygodniu)

„Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.” – spotkania na Uniwersytecie Trzeciego Wieku mają na celu zaangażowanie słuchaczy w pracę na rzecz innych, poprzez przepracowanie 15 godzin w roku w wybranej przez siebie formie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha