Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalista ds. administracji i bhp

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO

W MIEJSKIM DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI

I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

ul. 1 Sierpnia 9

37-450 Stalowa Wola

II. Stanowisko: Specjalista ds. administracji i bhp

III. Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrany został:

Pan Mariusz Żminda

zamieszkały w Stalowej Woli

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych Pan Mariusz Żminda uzyskał pozytywną ocenę. Posiadane wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe, dobre referencje oraz dodatkowe umiejętności spełniły wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 22 czerwca 2015 r.

Na tej podstawie Komisja Rekrutacyjna uznała, iż Pan Mariusz Żminda posiada predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

.

Marek Gruchota

Dyrektor MDK

Stalowa Wola, dn. 13 lipca 2015 r.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha