Konkurs grantowy “WRZUĆ POMYSŁ – Twoja inicjatywa dla miasta”

nabór wniosków do 25 kwietnia 2016

Masz w głowie ciekawy pomysł na inicjatywę? Chciałbyś zorganizować warsztaty parkour, plener fotograficzny, koncert, piknik sąsiedzki? Zastanawiasz się jak zacząć i skąd wziąć na to pieniądze? Koniec fantazjowania – czas zacząć działać. Wrzuć nam swój pomysł do 25 kwietnia i obserwuj jak mieszkańcy w czasie Dni Stalowej Woli dokonują wyboru trzech najlepszych projektów. Przeczytaj regulamin, wypełnij krótki formularz i zawalcz o 3 000 zł.

Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby i grupy z terenu Stalowej Woli. Mogą to być zarówno osoby indywidualne (m.in. animatorzy, hobbyści, pasjonaci), grupy nieformalne (minimum 3 osoby, ze wskazanym Liderem grupy), jak i grupy formalne (m.in. stowarzyszenia i fundacje). Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt inicjatywy lokalnej. Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączyć podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

Mini granty to doskonała okazja dla początkujących grup i osób, ponieważ Miejski Dom Kultury zapewni wsparcie infrastrukturalne oraz merytoryczne w czasie realizacji zwycięskich projektów inicjatyw lokalnych.

Na realizację inicjatyw przeznaczona zostaje kwota 9 000 zł. Dofinansowane zostaną 3 inicjatywy na kwotę 3 000 zł każda.

Wyboru zwycięskich inicjatyw dokonają mieszkańcy Stalowej Woli drogą głosowania w terminie 1 – 3 maja 2016 r. podczas tegorocznych Dni Stalowej Woli.
Wypełniony formularz należy przesłać drogą mailową na adres a.maciuch@mdkstalowawola.pl do dnia 25 kwietnia 2016 do godz. 16:00. Do formularza wniosku konkursowego prosimy załączyć w mailu fotografię przedstawiającą członków grupy składającej wniosek. Nie jest to wymóg formalny, ale będziemy wdzięczni za przesłanie zdjęć – z pewnością wzbogacą prezentację wniosków, którą przygotujemy dla mieszkańców na czas głosowania.

Terminy:

1. Termin złożenia wniosku konkursowego: 25 kwietnia 2016
2. Ocena formalna i zakwalifikowanie projektów do głosowania: 26 – 30 kwietnia 2016
3. Głosowanie mieszkańców nad wyborem trzech zwycięskich inicjatyw: 1 – 3 maja 2016
4. Ogłoszenie listy rankingowej wybranych inicjatyw: 3 maja 2016
5. Realizacja wybranych inicjatyw: od 20 czerwca 2016 do 31 sierpnia 2016

Do pobrania:

Regulamin – wrzuć pomysł 2016

Wniosek o przyznanie mini grantu – wrzuć pomysł 2016

wrzuc pomysl 2016 dni miasta


Icon made by Freepik from www.flaticon.com Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha