Humanofon. Lato w teatrze 2015

lipiec - sierpień 2015

W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbyły się dwutygodniowe letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży. Codziennie od 6 do 19 lipca 2015 (z wyłączeniem niedziel) w godz. 9.00 – 15.00 młodzi ludzie brali udział w warsztatach: teatralnych, scenograficzno-kostiumowych, rytmiczno-ruchowych i muzycznych, by pod okiem profesjonalnych artystów stworzyć wyjątkowy spektakl teatralny i odegrać go w przestrzeni miasta.

Warsztaty miały charakter integracyjny z dziećmi z dysfunkcją słuchu, a tematem, jaki podjęli młodzi artyści było odkrycie międzyludzkiego komunikatora ponad podziałami – humanofonu. Inspirowali się niebanalnym komiksem – powieścią graficzną Shaun’a Tana pt. „Przybysz” i próbowali wczuć się w rolę przybysza w nieznanej krainie. Badali, skąd w człowieku potrzeba odkrywania nowych światów, przestrzeni, mierzenia się z nieznanym i podejmowania dialogu ponad słowami, ponad językiem i wszelkimi podziałami, czy to kulturowymi, czy społecznymi. Niezwykłe obrazy były bazą bajkowej scenografii i eksperymentalnych instrumentów grających muzykę nie tylko dla uszu. Dodając do tego szczyptę ruchu do muzycznych wibracji, próbowali poruszyć wszystkie zmysły odbiorców, by zrozumieli treść przekazu Humanofonu.

Lato w teatrze” jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego adresowanym do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które podczas letnich wakacji szkolnych chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu.


Każdy z uczestników wział udział we wszystkich warsztatach tematycznych, aby mieć pełny udział w tworzeniu spektaklu finałowego i poznać proces jego konstruowania od podstaw. Udział w każdym z warsztatów pełnił również ważną funkcję integracyjną, pozwolił na wielopłaszczyznowe poznanie się i otwieranie się na siebie w różnych dziedzinach aktywności.

Powieść graficzna, która była punktem wyjścia do stworzenia scenariusza miała jedynie inspirować grupę do własnych poszukiwań w temacie porozumienia pozawerbalnego. Spektakl miał powstać na bazie improwizowanych ćwiczeń grupowych, a każdy z uczestników miał swój bezpośredni wkład w jego konstrukcję, od strony scenariusza, działań aktorskich, ruchowych, plastycznych, muzycznych i koncepcyjnych. Wszystkie działania opierały się o naturalne formy wyrazu, instynktowne impulsy, proste i łatwo czytelne środki ekspresji.

Instruktorzy i uczestnicy mieli do dyspozycji podczas całych warsztatów wsparcie merytoryczne surdopedagoga, pełniącego rolę “cienia” i oligofrenopedagoga. We współpracy z nimi zostały przeprowadzone integracyjne warsztaty wprowadzające pierwszego dnia zadania. Wykorzystane w nich ćwiczenia mają przygotować grupę do współpracy, wskazując ścieżki komunikacji, przełamując bariery i schematy myślowe.

Grupa teatralna przejdzie trening kreatywnego myślenia i wypracowywania niekonwencjonalnych rozwiązań w szeregu ćwiczeń pantomimicznych, ekspresji scenicznej, budowania postaci i emocji, animacji rekwizytu. Szukała sposobów utrzymania relacji z widzem bez słów. Pojawiły się oczywiście elementy pracy z głosem na poziomie dźwięków naturalnych, które są warunkiem koniecznym uwolnienia swobodnej ekspresji.

Zajęcia rytmiczno- ruchowe rozbudziły świadomość ciała, umiejętność bycia członkiem zespołu, jednym z wielu elementów całości. Wychodząc od prostych ćwiczeń kontaktowych poprzez bardziej rozbudowane etiudy tematyczne grupa miała się zgrać w procesie twórczym, nauczyć wyrażania emocji ruchem. Ćwiczenia koncentracji posłużyły wzmocnieniu czujnośi i uważności na partnera, na organizm zespołu. Bazując na technice stałego kontaktu grupa miała przejść do wspólnego ruchu bez muzyki. Uczestnicy podjęli serie ćwiczeń rytmicznych, by nauczyć się panowania nad rytmem, uwewnętrzniania muzyki, kiedy nie słychać jej na zewnątrz. Bawiąc się rytmem grupa ćwiczyła wydawanie dźwięków w ruchu przy użyciu ciała: tupanie, klaskanie itd. Podejowała próby improwizowania ruchem emocjonalnych etiud tematycznych.

Na warsztatach muzycznych uczestnicy szukali brzmień, które są silnie odczuwane w ciele i tworzyli instrumenty wibracyjne, perkusyjne, basowe, odbierane kinetycznie, które jednocześnie były elementami scenografii. Uczestnicy działali metodą eksperymentu i tworzyć własne wynalazki. Stworzyli oprawę dźwiękową spektaklu.

Kody językowe wypracowane przez grupę w trakcie trwania warsztatów, miały przełożenie na dobór elementów i funkcji scenografii. Motywy przewodnie inspirowane ilustracjami z komiksu były rozwijane i przekładane na znaki graficzne i obiekty przestrzenno-modułowe. Gra świateł wzmocniona przez wykorzystanie materiałów delikatnych, półprzezroczystych, lekkich, łatwych do poruszenia, przesunięcia pozwoli na uzyskanie efektu wizualnego, stwarzającego wrażenie odrealnienia, wejścia w krainę niszową, nieznaną i ciekawą. Elementy scenografii pełniły wielorakie funkcje. Konstrukcja scenografii zakładała wykorzystanie naturalnych zjawisk: światła i ruchu powietrza, a odbarwiona kolorystyka i utrzymanie całości w bieli, pozwoliły na instynktowne skupienie uwagi na napięciu i przekazie zawartym w zakodowanych relacjach aktorów.


Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych artystów i pedagogów teatru.

Warsztaty teatralne poprowadziła:

Maria Bembenek – pedagożka, instruktorka teatralna, animatorka kultury. Od wielu lat współpracuje z SDK, MDK (Stalowa Wola), wiejskimi ośrodki kultury (Pysznica,Zaleszany), świetlicami socjoterapeutycznymi, Domem Dziecka w Stalowej Woli, Warsztatem Terapii Zajęciowej “Szansa”, grupą Seniorów. Autorskie projekty: “Parpusiaki” (metody teatralne w pracy świetlicy socjoterapeutycznej), 8 edycji festiwalu Scena Szkolna i Podwórkowa Przegląd Powiatowych Teatrów Dziecięcych, 7 edycji Maratonu Teatralnego Ogólnopolski Przegląd Teatru Amatorskiego; ponad 20-letnie doświadczenie w pracy scenicznej z młodzieżą i dziećmi (Teatr BLAGIER , Teatr CUDAK ), nagrody na wielu festiwalach teatralnych (m.in.” Spot “Wwa,”Inny”Krosno ,”Zgraja” Wadowice,”O Laur Złotego Gargulca” Szydłowiec). W pracy z amatorami bazuje na odkrywaniu indywidualnej twórczej ekspresji artystycznej, budowanej na nieszablonowym myśleniu i odejściu od utartych schematów.

11269748_10204045181520969_2113022672_o

Warsztaty rytmiczno-ruchowe poprowadziła:

Urszula Wieczorek – pedagożka, animatorka kultury, instruktorka tańca, choreografka. Od ponad 20 lat aktywnie pracuje z amatorami tańca w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności. Autorka wielu spektakli tanecznych. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje u uznanych pedagogów tańca scen międzynarodowych. Jej pasją jest nie tylko taniec, ale wszelakie twórcze działania i efektywne pobudzanie do tych działań innych. Jej podopieczni zdobywają wiele nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach tańca na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

11293562_10204045186921104_438241591_o

Warsztaty scenograficzno-kostiumowe poprowadziła:

Paulina Kara – artysta plastyk, oligofrenopedagog. Zajmuje się instalacją artystyczną, sztukami wizualnymi, scenografią teatralną, lalkarstwem. Od wielu lat prowadzi zajęcia artystyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, także z niepełnosprawnością w ośrodkach kultury, szkołach, świetlicach środowiskowych i warsztatach terapii zajęciowej. Swoje prace eksponuje na wielu wystawach w kraju i zagranicą (np. Warszawa, Wrocław, Włochy, Lwów, itd.). W pracy z amatorami stawia na wykorzystanie niekonwencjonalnych technik plastycznych, mieszanie ich i kreatywne poszukiwanie funkcji elementów scenograficznych.

11287737_10204045182160985_1430283672_o

Warsztaty muzyczne poprowadziła:

Janina Wań – teoretyk muzyki (Akademia Muzyczna w Krakowie Wydział Dyrygentury Kompozycji i Teorii Muzyki), instruktor tańca, pedagog. Naucza w szkołach muzycznych I i II stopnia, prowadzi zajęcia teatralne w teatrze lalkowym i teatrach dziecięcych, prowadziła zajęcia taneczne. Założycielka Teatru Lalkowego Przytulanka, autorka scenariuszy, opowiadań, scenografii i muzyki do spektakli teatralnych. Pracuje jako terapeuta muzyczny z osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Lubi niestandardowe rozwiązania, naukę przez zabawę, metaforyczne interpretacje i twórcze łączenie różnych form artystycznych.

11286626_10204045190681198_1629006210_o

 +main

1.it_logo_na plakaty

e-teatr_temp

https://www.facebook.com/instytutteatralnyMapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha