Zamówienie publiczne do 30 000 euro

do dnia 26 lipca 2016 godz. 15:00

Stalowa Wola, dnia 21.07.2016 r.

OGŁOSZENIE


Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia:
Dostawa z montażem siedzisk modułowych i wyposażenia do sali kameralnej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
(CPV: 39111000-3, 39500000-7, 4411200-0)
(szczegóły znajdują się w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz w Załącznikach nr 1, 2 i 3)

 Termin składania ofert:
Dopuszcza się złożenie oferty do dnia 26.07.2016 r. do godz. 15:00.

Miejsce składania ofert:
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli – Sekretariat
ul. 1 Sierpnia 9
37 – 450 Stalowa Wola
faks: 158428599
e-mail: m.plewik@mdkstalowawola.pl

Forma składania ofert (do wyboru jedna z poniższych opcji):
– osobiście,
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
– za pośrednictwem faksu,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wymagane załączniki:

  1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2)
  2. Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 3).

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli – Marian Wasiuta, Małgorzata Szufnarowska-Plewik
ul. 1 Sierpnia 9
37 – 450 Stalowa Wola
tel. 158420950

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.

Zakup współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Do pobrania:

Ogłoszenie

Istotne Warunki Zamówienia

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy: wersja PDF lub wersja DOC

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha