Propozycja programowa UTW rok 2016/2017

 Przed nami kolejny już rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Jego działalność dedykowana jest pokoleniu 60+. Pod patronatem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowane są programy: edukacyjny, aktywizujący osoby starsze, rozwijający zainteresowania słuchaczy. Aby zostać jednym z nich do 16 września należy dokonać zapisu w dziekanacie UTW wybierając jednocześnie zajęcia z minimum trzech przedmiotów, w których słuchacz deklaruje się uczestniczyć.

Słuchacze pierwszego roku mogą wybierać między innymi spośród takich przedmiotów jak: język angielski, język niemiecki, język włoski, warsztaty komputerowe (obowiązkowe dla każdego słuchacza pierwszego roku),antropologia filozoficzna, ekologia, prawo, spotkanie z filmem, dyskusyjny klub książki, wolontariat, malarstwo, gimnastyka czy body ball. Swoje umiejętności i zainteresowania można też rozwijać
w chórze, kole teatralnym, na warsztatach sztuki użytkowej oraz kole turystycznym. Organizowane są również wyprawy nordic walking pod okiem instruktora, wycieczki krajoznawcze jak i spotkania integracyjne.

Cykl edukacyjny na UTW trwa dwa lata. Dotychczasowi słuchacze mają zagwarantowane miejsce, jeśli tylko potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach. W trakcie cyklu edukacyjnego jak i po upływie tego czasu, istnieje możliwość działania w „Klubie Aktywnego Seniora” tworzenie własnych kół zainteresowań, kół naukowych lub praca w strukturach stowarzyszenia „Uniwersyteckie Srebrne Lata”, które powstało z inicjatywy samych słuchaczy.

 


ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH SŁUCHACZY

WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI Wśród propozycji znajdą się wykłady między innymi z dziedziny, zdrowia, kultury
i sztuki, historii, psychologii, filozofii, literatury jak również:
WSPÓLNA LEKTURA – DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKOWY

 


 

 ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA I ROKU

WARSZTATY KOMPUTEROWE
– wykł. Andrzej Wnuk
(raz w tygodniu)

 

Cykl zajęć komputerowych obejmuje 15 tematów zarówno w grupie podstawowej jak i zaawansowanej. Tematyka w grupie podstawowej dotyczy zasad obsługi komputera: edytor tekstu, elementy graficzne – Word Art, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej z załącznikami, zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
Tematyka w grupie zaawansowanej: tworzenie dokumentów tekstowych z wykorzystaniem elementów graficznych, zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, zasady korzystania z arkusza kalkulacyjnego, zasady działania komunikatorów: wyszukiwanie, ściąganie i instalowanie programów służących do komunikowania się za pośrednictwem Internetu. Tworzenie strony internetowej w oparciu o gotowe szablony. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN (ul. Staszica 5).
GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCO – AKTYWIZUJACA
– inst. Agnieszka Guzik (raz w tygodniu)
Zajęcia ruchowe poprawiające ogólną kondycję.
Osoby chętne do udziału w zajęciach proszone są o przyniesienie stosownego zaświadczenia od lekarza ogólnego!!!
BODY BALL – inst. Agnieszka Guzik (raz w tygodniu)
Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek.  Osoby chętne do udziału w zajęciach proszone są o przyniesienie stosownego zaświadczenia od lekarza ogólnego!!!

 


 

Propozycje dodatkowe:

WARSZTATY TEATRALNE
– reż. Grzegorz Prokop (raz w tygodniu)
Warsztaty teatralne obejmujące – ćwiczenia dykcyjne, ruch i improwizację sceniczną, pracę z tekstem. Efektem zajęć ma być wystawienie premierowego przedstawienia.
MALARSTWO
– art. plastyk Alicja Czajkowska – Chmielewska (raz w tygodniu)
To pracownia gdzie w przyjaznej atmosferze, w grupach uczymy się rysować, malować, dyskutujemy. Zajęcia stworzone zostały z myślą o tych wszystkich, którzy niezależnie od wieku pragną rozwijać swoje artystyczne zainteresowania. W czasie zajęć realizowany jest program obejmujący m.in.: martwą naturę, postać, portret, pejzaż, rysunek z wyobraźni, ćwiczenia w zakresie konstrukcji, perspektywy, kompozycji, światłocienia, kreski, techniki rysunkowe i malarskie, studium koloru.
Zajęcia dodatkowo płatne!!! (60 zł za semestr) Zapewniamy wszystkie materiały!!!
LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO
– wykł. Justyna Kordas (dwa razy w tygodniu)
Zajęcia prowadzone są w grupach 10-osobowych, metodą bezpośrednią, w której duży nacisk kładzie się na praktyczne aspekty nauki języka angielskiego tj. mówienie oraz słuchanie. Metoda ta dodatkowo wzbogacona jest o elementy gramatyki przedstawione w przystępny i zrozumiały dla studenta sposób . Fundamentalnym elementem lekcji jest kontrolowany dialog pomiędzy nauczycielem a studentami, oparty na wcześniej wprowadzonym słownictwie oraz gramatyce. Pozwala to na szybkie zapamiętanie i utrwalenie materiału oraz pozwala na przezwyciężenie nieśmiałości towarzyszącej pierwszym krokom stawianym w nauce języka obcego.
Zajęcia dodatkowo płatne!!! (60 zł za miesiąc – płatne na początku każdego miesiąca)
LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO
– wykł. Agnieszka Pacholec – Agaiby (2 razy w tygodniu)
Cele nauczania:
Osiągnięcie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie czterech sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania), umożliwiającym porozumiewanie się w języku niemieckim w różnych sytuacjach życia codziennego, poznanie struktur gramatycznych koniecznych do komunikowania się w sytuacjach życia codziennego, tworzenie prostych tekstów ustnych i pisemnych ujawniających różne intencje autora,  rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz efektywnego rozwiązywania problemów.
Zajęcia dodatkowo płatne!!! (60 zł za miesiąc – płatne na początku każdego miesiąca)
LEKTORAT JĘZYKA WŁOSKIEGO
– wykł. Agnieszka Dul – Laba  (dwa razy w tygodniu)
Lektorat języka włoskiego obejmuje wszystkie aspekty nauki języka: gramatyka, słuchanie, rozumienie tekstu czytanego, pisanie a przede wszystkim konwersacje – stopniowo pogłębiane i doskonalone również z włoską piosenką.
Zajęcia dodatkowo płatne!!! (60 zł za miesiąc – płatne na początku każdego miesiąca)
SPOTKANIE Z FILMEM
– wykł. Bożena Sabat (raz w tygodniu)
Edukacja w dziedzinie szeroko pojętej kultury filmowej, prezentowanie ambitnych, ciekawych dokonań światowej i rodzimej kinematografii. Zajęcia praktyczne polegające na prezentacji filmów oraz dyskusji na ich temat.
WARSZTATY CHÓRALNE
– dyr. Jerzy Augustyński (raz w tygodniu)
Amatorski chór skupiający miłośników śpiewania spośród słuchaczy i absolwentów UTW
WARSZTATY SZTUKI UŻYTKOWEJ
– inst. Danuta Cebula (raz w tygodniu)
Jedną z wielu grup działających w Uniwersytecie Trzeciego Wieku są osoby, które postanowiły samodzielnie wykonywać przedmioty codziennego użytku. Warsztaty ruszyły w październiku 2012 r. Prowadzi je Danuta Cebula – jedna ze słuchaczek .
W programie m.in. tworzenie praktycznych ozdób świątecznych, biżuterii, torebek damskich z filcu i wiele innych. Uczestnicy warsztatów otrzymują na własność wykonane przedmioty.
KLUB AKTYWNEGO SENIORA
– prow. Samorząd UTW (raz w tygodniu)
„Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych”. – spotkania na Uniwersytecie Trzeciego Wieku mają na celu zaangażowanie słuchaczy w pracę na rzecz innych, poprzez przepracowanie 15 godzin w roku w wybranej przez siebie formie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie .Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha