Parapetówka na Dmowskiego 11

13 lutego 2017
godz. 18.00
ul. Dmowskiego 11

Za sprawą Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” oraz Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w lokalu przy ul. Dmowskiego 11 powstaje miejsce spotkań dla mieszkańców Osiedla Fabrycznego. Realizacja działań rozpoczęła się na początku roku i objęła początkowo podstawowe prace remontowo–naprawcze. Teraz przyszedł czas na pierwsze spotkanie i włączenie mieszkańców do współpracy. Jako nowo wprowadzający się lokatorzy planujemy zorganizować „parapetówkę”. Będzie to spotkanie w luźnej, swobodnej atmosferze, przy muzyce i poczęstunku – okazja do zapoznania się z mieszkańcami, przedstawienia idei projektu i wyłonienia osób chętnych do współtworzenia miejsca.

Lokal znajdujący się pod adresem Dmowskiego 11 będzie miejscem służącym rozwojowi dialogu społecznego, integrującym i inspirującym w kwestiach związanych z programem rewitalizacji Osiedla Fabrycznego. Będzie swoistym inkubatorem, pełniącym zarówno funkcje edukacyjne, jak i informacyjne. Na późniejszym etapie lokal będzie mógł być wykorzystywany do realizacji inicjatyw oddolnych, organizowanych zarówno przez instytucje, organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. Najważniejsze jest to, aby mieszkańcy identyfikowali się z powstającym miejscem spotkań, czuli się jego współtwórcami, dlatego w pierwszej fazie realizacji zadania zorganizowane zostaną spotkania, na których przedstawimy cel i funkcje miejsca, opracujemy regulamin funkcjonowania i plan jego adaptacji. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy włączyli się we wspólne urządzanie lokalu, m.in. zbiórkę mebli, później ich renowację itp.

Lokal znajduje się na parterze, więc będą mogły z niego korzystać również osoby z niepełnosprawnością. Zaplanowane w nim zostaną różne strefy aktywności: mini kawiarenka oraz przestrzeń biurowa. Na ścianach znajdą się wielkoformatowe wydruki map osiedla, planów lokalu oraz tablica kredowo-magnetyczna (na potrzeby konsultacji i warsztatów) – mieszkańcy będą mogli zostawiać na niej swoje uwagi i sugestie. Powstanie przyjazne miejsce, w którym można zorganizować ciekawą dyskusję, debatę, pokaz filmowy, warsztat tematyczny i porozmawiać o rzeczach istotnych dla mieszkańców osiedla.


Projekt realizowany jako „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Wartość projektu opiewa na 4 063 600,00 PLN, kwota dofinansowania to 3 657 240,00 PLN, środki własne Gminy Stalowa Wola wynoszą 406 360,00 PLN. Prace zaplanowane są od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha