Ogłoszenie – Adaptacja lokalu przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców Osiedla Fabrycznego poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania – etap I

Stalowa Wola, dnia 28 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia:

Adaptacja lokalu przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców Osiedla Fabrycznego poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania – etap I

(szczegóły znajdują się w Istotnych Warunkach Zamówienia)

Kategoria główna CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane

Kategorie dodatkowe CPV:
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Termin składania ofert:
Dopuszcza się złożenie oferty do dnia 19.01.2018 r. do godz. 12:00.

Miejsce i forma składania ofert:
Siedziba Zamawiającego:

MIEJSKI DOM KULTURY, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Adaptacja lokalu przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców Osiedla Fabrycznego poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania – etap I. Nie otwierać do dnia 19.01.2018 r. do godz. 12:15”

 

Wymagane załączniki:

– Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) Pobierz:  [DOC]  / [PDF]

– Wykaz osób – kadry kierowniczej (Załącznik nr 2) Pobierz:  [DOC]  /  [PDF]

– Wykaz wykonanych robót (Załącznik nr 3)  Pobierz:   [DOC]  /  [PDF]

– Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 4)  Pobierz:   [PDF]

– pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeśli dotyczy

 

Do pobrania:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA_[ZIP]

Ogłoszenie_[PDF]

PRZEDMIARY_Dmowskiego 11 [ZIP]

Zapytanie ofertowe_Istotne Warunki Zamówienia_[PDF]

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli –  Małgorzata Szufnarowska-Plewik
ul. 1 Sierpnia 9
37 – 450 Stalowa Wola
tel. 158420950 wew. 119
e-mail: m.plewik@mdkstalowawola.pl

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.


Ogłoszenie o wyborze oferty [PDF]Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha