Wykład otwarty – Więzi w Rodzinie – Maria Dekert

5 marca 2018
godz. 17.30
Biblioteka Międzyuczelniana w Stalowej Woli
ul. ks. J. Popiełuszki 10

Maria Dekert

Psychoterapeuta, interwent kryzysowy, provider TRE. Łączy podejście systemowe z technikami terapii krótkoterminowej, w tym ustrukturowanej terapii traumy metodą STAIR/MPE ( Stair – Skills Training in Affect and Interpersonal Regulation, MPE – Modified Prolonged Exposure). Traktuje człowieka całościowo stąd zainteresowanie pracą z ciałem, gdzie wykorzystuje się jego naturalne umiejętności w dokańczaniu procesu zdrowienia.

Jest superwizorem i trenerem treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych III st. rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na podstawie licznych szkoleń i doświadczeń uzyskała też certyfikat specjalisty w zakresie interwencji kryzysowej i superwizji w tej dziedzinie, również rekomendowany przez PTP – sekcję interwencji kryzysowej. Wieloletnia praca, szkolenia i duże doświadczenie pracy z osobami uwikłanymi
w przemoc domową dało podstawę do uzyskania certyfikatu specjalisty i superwizora w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie rekomendowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Od roku jest też certyfikowanym provider’em TRE® (Trauma Release Exercises – ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy), którą to metodą pomagała żołnierzom powracającym
z Afganistanu, ofiarom wypadków samochodowych oraz ofiarom traumy nadużyć w dzieciństwie. Doświadczenie zdobywała w ciągu 37 lat pracy zawodowej jako psychoteraputa i interwent kryzysowy w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pracując indywidualnie, grupowo, w terapii małżeńskiej i rodzinnej. Kształciła się ustawicznie. Szkoliła i superwizowała w wielu instytucjach
w kilku województwach. Zarządzała w oświacie (PPP) oraz w pomocy społecznej (Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej). Jest autorką i realizatorką kilku programów oraz projektów edukacyjnych, pomocowych i rozwojowych.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha