„Zaproś nas do siebie!” 2019

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli w roku 2019 bierze udział w projekcie „Zaproś nas do siebie!” Narodowego Centrum Kultury. Zostaliśmy wybrani do grona 16 instytucji kultury z Polski, które chcą się rozwijać, zmieniać, pracować nad udoskonalaniem oferty kulturalnej.

„Zaproś nas do siebie!” to cykl szkoleniowy, na który składają się wizyty studyjne, warsztaty dla koordynatorów i dyrektorów, tutoring – wsparcie merytoryczne uczestników w procesie zmiany, zadania zespołowe, praca nad ofertą programową instytucji na 2020 rok.

Projekt ma na celu:

  • wzmocnienie kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji;
  • wzmocnienie kompetencji w zakresie zarządzania, budowania zespołu, komunikacji w zespole;
  • wsparcie przygotowania oferty programowej instytucji kultury na 2020 rok, osadzonej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

W projekcie bierze udział cały zespół Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

 

Spotkanie zespołu MDK po warsztacie inauguracyjnym.

 

 Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha