Odpowiedzi na pytania z dnia 27.06.2019

SA.26.12.2019.MSP

Stalowa Wola, dnia 1 lipca 2019 roku

WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wymiana parku oświetleniowego na sali widowiskowej
w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli”

Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) udziela odpowiedzi na pytania zadane w dniu 27 czerwca 2019 roku:

Pytanie 1: Czy do dostarczanych reflektorów profilowych należy przewidzieć przysłonę irysową?

Odpowiedź: Zamawiający przewidział przysłony irysowe do reflektorów profilowych, odpowiedni zapis znajduje się w Załączniku A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pozycji 2 i 3, w kolumnie 3: „Wymienne przysłony profilujące strumień światła – iris”.

Pytanie 2: W specyfikacji urządzeń wyspecyfikowana jest ramka kartonowa. Obecnie producenci zaprzestali wytwarzania ramek kartonowych na filtry. Czy dopuszczalna jest ramka metalowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie ramki metalowej.

Pytanie 3: Do projektorów profilowych ze źródłem światła 1200W montuje się temperaturowo-odporne soczewki typu Duran. Czy takie soczewki należy przewidzieć?

Odpowiedź: Należy przewidzieć soczewki, które będą odpowiednie (zalecenia producenta, bezpieczeństwo użytkowania itp.) do źródła światła 1200 W.

Pytanie 4: Czy zgodnie z zaleceniami producentów reflektorów profilowych o kącie 28° do 54° należy przewidzieć dodatkową kasetę rozszerzającą (Extention casette) w celu uniknięcia szybkiego zużycia ciemnych filtrów poliestrowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dodatkowej kasety rozszerzającej.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha