Pędzlem o powiecie stalowowolskim

listopad 2019 - styczeń 2020
Galeria TŁO

Jeśliby ktoś uważał, że teren powiatu stalowowolskiego nie jest szczególnie atrakcyjny dla oka, to czeka go miłe zaskoczenie na widok prac artystów uczestniczących w ogólnopolskim plenerze malarskim „Pędzlem o powiecie stalowowolskim”, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. Plener odbył się w tym roku po raz trzeci i zgromadził artystów zarówno z naszego regionu, jak i z odległych miejsc Polski. Wielu przyjeżdża tu po raz kolejny, niektórzy po raz pierwszy. Jedni i drudzy potrafią znaleźć coś niezwykłego pośród sosen, piasków, łąk i strumieni – przefiltrowując ten, zdawałoby się, zwyczajny pejzaż przez swoją artystyczną wrażliwość i talent plastyczny.

Po raz trzeci uczestnicy zakwaterowani zostali w Bojanowie, gdzie warunki bytowe
i krajobrazowe sprzyjają twórczości. W tym roku dopisała też pogoda. Przez kilka wczesnojesiennych dni (od 9 do 18 września) powstawały prace opowiadające o tym, co zachwyciło ich autorów. Tradycyjnie, część tych prac po plenerze wzbogaciła kolekcję Starostwa, przyczyniając się do wartościowej i niebanalnej promocji powiatu.

Tego roku uczestnikami pleneru byli: Danuta Gaweł z Krzeszowa, Bożena Wójtowicz-Ślęzak
z Tarnobrzega, Grażyna Grabowska i Sylwia Lis-Persona z Lublina, Marianna Grabowska z Koła w Wielkopolsce, Kazimierz Hamada i Anna Lewińska z Krakowa, Małgorzata Kapłan i Anna Kossakowska z Warszawy, Jacek Kośmiński z Kazimierza Dolnego, Romana Medyńska i Barbara Zinsterstein-Kochan z Rzeszowa, Maria Mostek z Rudnej Wielkiej k. Rzeszowa, a także artyści ze Stalowej Woli: Krzysztof Czerwiak, Ryszard Kochan, Jadwiga Kukuła, Agata Magdziak, Stanisław Świeca. Artyści tworzący w różnych technikach, pochodzący z różnych środowisk,
w różnym wieku – spotkali się na gruncie wspólnej pasji.

Wystawa poplenerowa eksponowana będzie w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
od 24 listopada 2019 roku do pierwszych dni stycznia 2020 roku.

Janusz Zarzeczny

Starosta StalowowolskiMapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha