Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła”.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik A I Część PDF  /  Załącznik A I Część DOC

Załącznik A II Część PDF  /  Załącznik A II Część DOC

Załącznik A III Część PDF  /  Załącznik A III Część DOC

Załącznik A IV Część PDF  /  Załącznik A IV Część DOC

Załącznik nr 1_PDF  /  Załącznik nr 1_DOC

Załącznik nr 2_PDF  /  Załącznik nr 2_DOC

Załącznik nr 3_PDF  /  Załącznik nr 3_DOC

Załącznik nr 4_PDF  /  Załącznik nr 4_DOC

Załącznik nr 5_PDF  /  Załącznik nr 5_DOC

Załącznik nr 6_PDF 

Załącznik nr 7_PDF   /  Załącznik nr 7_DOC

 

 

Zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku “Sokoła”” realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha