Odpowiedzi na pytania z dnia 11 sierpnia 2020

SA.26.8.2020.MSP
Stalowa Wola, dnia 11 sierpnia 2020 roku

WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia
przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła”

Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania zadane w dniu 11 sierpnia 2020 roku:

Pytanie: W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji §4 pkt. 10 Umowy, który brzmi “W przypadku, gdy naprawa w miejscu użytkowania nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy go po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność.” prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie “Wykonawca odbierze sprzęt” należy interpretować dosłownie i odbiór musi nastąpić osobiście w miejscu użytkowania, czy w przypadku sprzętu, jakim jest zestaw przenośny Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca zorganizuje (zamówi) kuriera na własny koszt i odpowiedzialność w celu odbioru przygotowanej przez Zamawiającego paczki i dostarczenia jej do serwisu Wykonawcy? (…)

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca osobistego sposobu odbioru sprzętu do naprawy i dostarczenia sprzętu po naprawie w przypadku, gdy naprawa sprzętu w miejscu użytkowania nie jest możliwa. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie przez Wykonawcę odbioru poprzez kuriera przygotowanej przez Zamawiającego paczki na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy w celu dostarczenia jej do serwisu Wykonawcy.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha