Ważne zmiany przy organizacji wydarzeń w MDK w związku z COVID-19

Dotyczy koncertów, spektakli, występów kabaretowych itp. organizowanych przez MDK oraz inne podmioty.

Szanowni Państwo,

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i w zgodzie z aktualnymi przepisami na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 w Polsce informujemy, że:

  • Organizatorzy wydarzeń artystycznych są zobligowani do udostępnienia Publiczności miejsc w liczbie odpowiadającej aktualnym przepisom sanitarnym oraz zgodnie ze strefą, do której przynależy placówka (do dn. 9.10.2020 r. – 50% miejsc, od 10.10.2020 r. – 25% miejsc – z obowiązkiem odpowiedniej separacji pomiędzy widzami).
  • Przepisy nakładają na organizatorów obowiązek stworzenia odpowiednich regulaminów, a na uczestników wydarzeń – obowiązek złożenia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka. Oba dokumenty znajdują się poniżej do pobrania. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i wydrukowanie oświadczenia, wybierając się na wydarzenie w MDK. Oświadczenia będą Państwo składać bileterom przy wejściu na wydarzenie. Wejście na wydarzenie bez oświadczenia nie będzie możliwe. Osoby, które z różnych względów nie będą posiadać przy sobie oświadczenia, a zakupiły bilety bądź posiadają wejściówki lub dokonały rezerwacji online na wydarzenia niebiletowane – będą mogły wypełnić oświadczenie na miejscu.
  • Przy wejściu do MDK pracownik dokona pomiaru temperatury ciała; dopuszcza się maksymalną temperaturę ciała, wynoszącą 38°C
  • Na terenie MDK należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Można to zrobić za pomocą przyłbicy, maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej,
    chusty, apaszki czy szalika. Obowiązek ten dotyczy także podczas wchodzenia na teren MDK, zajmowania miejsc i opuszczania obiektu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia i wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
  • Wchodząc do MDK należy dokonać dezynfekcji dłoni środkiem dezynfekcyjnym, znajdującym się przy wejściu.
  • Prosimy o podporządkowanie się poleceniom obsługi podczas zajmowania miejsc i odpowiednio wczesne przybycie na miejsce imprezy z uwzględnieniem czasu potrzebnego na dokonanie pomiaru temperatury. Personel MDK zastrzega sobie prawo do przesadzenia osób w inne jeśli nie jest zachowana odpowiednia separacja oraz w każdej innej sytuacji wynikającej z zachowania zasad bezpieczeństwa. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy osoby, która uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia,  osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie oraz osób z jednego gospodarstwa domowego.

 

Zmiany, szczegółowo określone w poniższym regulaminie wchodzą w życie Zarządzeniem nr 14/2020 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli z dn. 25 sierpnia 2020 r. i obowiązują od dn. 1 września 2020 r  do odwołania. Zapisy regulaminu mogą ulegać zmianie w celu dostosowania do aktualnych przepisów, wytycznych oraz obostrzeń. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę przy odbudowie życia kulturalnego w tym trudnym czasie.

Do pobrania:

Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach w MDK

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka

Zbiór wszystkich zasad funkcjonowania MDK w warunkach epidemii znajduje się pod linkiem TUMapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha