Rejestracja do Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2020/2021

nabór trwa od 14 września 2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 14.09 – 25.09.2020 r. będzie trwała rejestracja do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stalowej Woli na rok akademicki 2020/2021. Zapisy dokonywane są wyłącznie drogą elektroniczną. W tym roku akademickim zajęcia będą odbywały się w dwóch formach:

I. zdalnej, z wykorzystaniem narzędzi internetowych;

II. tradycyjnej, z zastosowaniem procedur sanitarnych minimalizujących ryzyko zakażania się uczestników.Zarówno kandydaci, jak i dotychczasowi słuchacze muszą wypełnić bardzo prosty formularz zgłoszeniowy online:


W formularzu oprócz podstawowych danych, należy wskazać przedmioty/zajęcia, którymi jesteście Państwo zainteresowani i na które obowiązują wcześniejsze zapisy.
Na zajęciach prowadzonych w formie tradycyjnej będzie obowiązywał limit miejsc związany z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z narzuconego reżimu sanitarnego.

 Zasady dotyczące udziału w zajęciach w formie tradycyjnej:
–  O zapisie na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
– Osoby, które zostały zakwalifikowane na zajęcia zostaną poinformowane o tym fakcie podczas inauguracji roku akademickiego.
–  Po wyczerpaniu miejsc, osoby zainteresowane danymi zajęciami trafią na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsc na liście podstawowej, osoby uprawnione do wstępu na zajęcia z listy rezerwowej zostaną powiadomione telefonicznie.
–  Wykładowca/instruktor na zajęciach ma obowiązek weryfikacji obecności.
–  W przypadku dwukrotnej nieobecności z rzędu bez wcześniejszego uprzedzenia, rezerwacja miejsca na zajęciach przestaje obowiązywać.

Opłata semestralna – 50 zł (I semestr – płatność do 31.10.2020 r., II semestr – płatność do 28.02.2021 r.)

Opłaty za zajęcia:
– malarstwo – 60 zł (opłata za semestr)
– lektoraty – 60 zł (opłata miesięczna stała, bez względu na liczbę przypadających w danym miesiącu zajęć)*Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność spowodowana, np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu) jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za dany miesiąc.

Wpłat należy dokonywać przelewem (preferowana forma płatności) na konto MDK nr: 95 9430 0006 0024 3410 2000 0001, w tytule wpisując: imię i nazwisko słuchacza, UTW 2020/2021, np. I opłata semestralna, II opłata semestralna, opłata za lektorat języka angielskiego, bądź gotówką w kasie kina.

Podczas zajęć oraz wydarzeń organizowanych przez UTW w stanie epidemii COVID-19 będą obowiązywać wytyczne sanitarne, które opisano szczegółowo TUTAJ (KLIK)

*Cennik uczestnictwa w zajęciach UTW zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2018 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli z dn. 31 sierpnia 2018 r.

————————————————–
Uniwersytet Trzeciego Wieku w wersji 2.0
Czy program na nowy rok akademicki stalowowolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powinien być oparty głównie na aktywności w plenerze oraz w sieci internetowej? Które zajęcia mogą być kontynuowane, a z którymi powinniśmy poczekać aż rygor sanitarny pozostanie tylko wspomnieniem? To najważniejsze pytania, które towarzyszyły planowaniu programu działalności UTW na najbliższy semestr.
W poznaniu opinii słuchaczy UTW na temat działalności senioralnej wszechnicy w czasie pandemii, pomogła nam analiza ankiet, które Państwo wypełnili w maju. Wynika z niej, że słuchaczom UTW najbardziej brakuje bezpośrednich kontaktów z innymi, dodatkowych zajęć realizujących pasje oraz wyjść do instytucji kultury. W kwestii działalności UTW w wersji online zdania były podzielone. Jedni uważają, że taka forma jest niewystarczająca (brak bezpośrednich relacji), trudna z uwagi na brak kompetencji cyfrowych czy też brak Internetu (słabe łącze) oraz zbyt dużo treści, które trudno zweryfikować. Jednak są i seniorki, seniorzy doceniający dostępność wykładów, ćwiczeń w sieci. Twierdzą, że spotkania online w czasie pandemii są dobrym rozwiązaniem, dostarczają wiedzy i rozrywki na odległość, dzięki czemu nie traci się czasu na dojazdy.
W poszukiwaniu dobrej formuły działania stalowowolskiego UTW w czasach pandemii organizatorzy przyjęli, iż zdrowie fizyczne i psychiczne oraz umiejętności korzystania z dobrodziejstw nowych technologii będą najważniejszymi tematami zajęć. O wiele bezpieczniejsze jest spotykanie się w plenerze, stąd pojawią się propozycje, które połączą aktywność fizyczną z poznawaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.
Zapraszamy do zapisów na Uniwersytet Trzeciego Wieku działający pod patronatem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Nasze UTW przygotowuje specjalną ofertę uczestnictwa, dostosowaną do wymogów jakie nam stawia reżim sanitarny.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha