„Marceli Siedlanowski – żołnierz i budowniczy Niepodległej” – wystawa

Zapraszamy do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Marceli Siedlanowski – żołnierz i budowniczy Niepodległej”. Wystawa prezentowana będzie tylko on-line. 

W październiku w Stalowej Woli pojawi się nowy mural a powstanie on w ramach projektu. Projekt ten Miejski Dom Kultury realizuje w koalicji ze Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości Nr 10 przy ul. Siedlanowskiego, Miejskim Zakładem Budynków, Muzeum Regionalnym i Miejską Biblioteką Publiczną im. Melchiora Wańkowicza. Inicjatywa Miejskiego Domu Kultury otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920

Kim był Marceli Siedlanowski, którego imię nosi stalowowolska ulica i położone przy niej osiedle nazywamy popularnie „Siedlanką”? W Miejskiej Bibliotece Publicznej – w Filii Nr 2, powstała wystawa zatytułowana „Marceli Siedlanowski – żołnierz i budowniczy Niepodległej”. Ekspozycja przypomina mieszkańcom kluczową postać dla naszego miasta – inżyniera, inicjatora budowy i pierwszego dyrektora Zakładów Południowych w Stalowej Woli, uznawanego za jednego z głównych twórców Stalowej Woli.

Marceli Siedlanowski (1894 – 1976) – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (zgłosił się jako ochotnik do wojska); inżynier, który uczestniczył w kluczowych decyzjach o lokalizacji Zakładów Południowych w Stalowej Woli. Po wybudowaniu Zakładów Południowych, których koncepcję produkcyjną także projektował, został ich pierwszym dyrektorem. Zakłady Południowe (późniejsza Huta Stalowa Wola) to „perła Centralnego Okręgu Przemysłowego”, „stalowa wola narodu polskiego wybicia się na nowoczesność” – jak podkreślali jej twórcy podczas uroczystości otwarcia w 1939 roku. Marceli Siedlanowski był zatem żołnierzem i budowniczym Niepodległej w najpełniejszym tych słów znaczeniu, postacią i symbolem czasów, kiedy Polska rodziła się na nowo. Uczestniczył w kluczowych wydarzeniach Polski międzywojennej: wojnie polsko-bolszewickiej i budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Wystawę tworzą materiały archiwalne oraz fotografie ilustrujące postać wyjątkowego człowieka, inicjatora i budowniczego Stalowej Woli. W gablotach znalazły się publikacje książkowe, monografie, słowniki biograficzne przedstawiające wydarzenia i fakty związane z powstaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego, a szczególnie opowiadające historię utworzenia w 1937 roku Zakładów Południowych, których pomysłodawcą był inż. Marceli Siedlanowski. Prezentowane książki to między innymi publikacje stalowowolskiego regionalisty Dionizego Garbacza, książki wydane przez Wydawnictwo Sztafeta oraz Muzeum Regionalne w Stalowej Woli a także materiały z konferencji naukowej w 75 rocznicę rozpoczęcia budowy COP-u. Książki pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

Uzupełnieniem ekspozycji są zdjęcia przedstawiające sylwetkę Marcelego Siedlanowskiego, oraz ważne wydarzenia, między innymi uroczystość poświęcenia Zakładów Południowych w dniu 14 czerwca 1939 roku, z udziałem Prezydenta II Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego a także uroczyste przekazanie haubic, daru załogi Zakładów Południowych dla Wojska Polskiego w maju 1939 roku. Zaprezentowany jest również list Eugeniusza Kwiatkowskiego do Marcelego Siedlanowskiego w sprawie artykułu „Budowa Stalowej Woli” z 1958 roku. Fotografie prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów: Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. 

 

 

 

 Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha