Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła”.

Do pobrania:

Ogłoszenie_2.11.2020

SIWZ_MDK_2.11.2020

Załącznik A_II część_MDK_2.11.2020

Załącznik A_II część_MDK_2.11.2020_wersja edytowalna

Załącznik nr 1_MDK_2.11.2020

Załącznik nr 1_MDK_2.11.2020_wersja edytowalna

Załącznik nr 2_MDK_2.11.2020

Załącznik nr 2_MDK_2.11.2020_wersja edytowalna

Załącznik nr 3_MDK_2.11.2020

Załącznik nr 3_MDK_2.11.2020_wersja edytowalna

Załącznik nr 4_MDK_2.11.2020

Załącznik nr 4_MDK_2.11.2020_wersja edytowalna

Załącznik nr 5_MDK_2.11.2020

Załącznik nr 5_MDK_2.11.2020_wersja edytowalna

Załącznik nr 6_MDK_2.11.2020

Załącznik nr 7_MDK_2.11.2020

Załącznik nr 7_MDK_2.11.2020_wersja edytowalna

 

Zadanie pn.: Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku “Sokoła” realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha