ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Stalowa Wola, 10 listopada 2020 roku

 

SA.26.10.2020.MSP

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do pobrania

 Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha