Klaster Lasowiacki – seminaria inicjujące powołanie klastra

Wydarzenia online
20 kwietnia 2021 / godz. 10.00 – 11.30
21 kwietnia 2021 / godz. 10.00 – 13.00

UWAGA!

Seminaria odbędą się na platformie MS Teams. 

Aby wziąć w nich udział należy kliknąć w link: KLIK

Po kliknięciu w link zostaniemy przekierowani do strony internetowej, gdzie należy wybrać opcję KONTYNUUJ W PRZEGLĄDARCE (nie jest wymagane pobieranie i instalacja). Jeżeli mamy zainstalowaną aplikację Teams, należy wybrać OTWÓRZ APLIKACJĘ TEAMS. Jeden link obowiązuje do obu spotkań.

Do udziału w spotkaniu wymagane są:

• komputer z aktywnym połączeniem internetowym,

• kamera internetowa z mikrofonem (wbudowana lub zewnętrzna).

 


 

Gmina Stalowa Wola oraz Miejski Dom Kultury w okresie 2021 – 2023 realizują projekt „Przebudowa i wykonane prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021.

Jednym z celów projektu jest powołanie Klastra Lasowiackiego, który skupiłby regionalnych przedsiębiorców, instytucje, środowisko naukowe i artystyczne, a także samorządy planujące swą obecną bądź przyszłą działalność oprzeć na dziedzictwie pozostawionym nam przez dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej.

Zachęcamy Państwa gorąco i jednocześnie zapraszamy do udziału w cyklu seminariów dotyczących koncepcji klasteringu. Mamy nadzieję, że będzie to wstęp do naszych późniejszych, wspólnych działań.

 

Czym jest klaster?

Znamienny w naszych czasach jest ciągły niedosyt wiedzy i informacji, szczególnie jeśli dotyczą one nowych zjawisk społecznych oraz gospodarczych. Takim zjawiskiem są obecnie inicjatywy klastrowe – nowa forma współpracy obejmująca instytucje wsparcia biznesu, uczelnie wyższe, samorządy oraz przedsiębiorstwa.

Klastry powstają właściwie we wszystkich sektorach gospodarki. Koncepcja ta stała się popularna przy tworzeniu innowacyjnej regionalnej polityki określającej poziom konkurencyjności i innowacyjności regionu, opartej na sektorowej specjalizacji i współpracy
przedsiębiorstw.

Powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania poglądu, że klaster jest formą organizacji produkcji o wysokim potencjale innowacyjnym, a tym samym odgrywa kluczową rolę w kreowaniu konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczego. Sukcesy regionów, w których skutecznie rozwijają się struktury klastrowe stwarzają pokusę, aby za pomocą instrumentów polityki ekonomicznej takie klastry kreować.

 

Klaster Lasowiacki

Niespodziewanie w ostatnich latach dziedzictwo lasowiackie wykorzystywane w działaniach kulturalnych oraz przez przedsiębiorców staje się najważniejszym elementem wspólnotowym dla społeczności regionu wstrząśniętej transformacją ustrojową, mocno dotkniętej upadkiem regionalnych kolosów przemysłowych. Stąd pomysł, by wspomniany projekt realizowany aktualnie przez Gminę Stalowa Wola i tutejszy Miejski Dom Kultury, oprzeć na lokalnym dziedzictwie kulturowym i spróbować alternatywnych kierunków rozwoju.

Bazując na dobrych przykładach działania klastrów pojawiła się koncepcja wypracowania strategii powołania i rozwoju klastra na terenie obszaru związanego z regionem lasowiackim.

Jesteśmy przekonani, że pełne wykorzystanie szans, jakie stwarza dziedzictwo kulturowe regionu, jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich zainteresowanych środowisk. Aby zapewnić możliwość wykorzystywania rezultatów wspólnych prac licznych organizacji działających w oparciu o dziedzictwo kulturowe Lasowiaków – naszą ambicją jest stworzenie klastra jako inicjatywy charakterystycznej dla regionu lasowickiego.

Zapraszamy do cyklu seminariów przybliżających rolę i znaczenie naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego, jak również koncepcję klasteringu – zalety, szanse, ale i zagrożenia wynikające z podjęcia takiej inicjatywy.

 

Coraz częściej sięgamy po dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Lasowiacy ciekawią, skupiają wokół swej tajemniczości zafascynowanych jej poznawaniem. Okazuje się, że już kilkadziesiąt organizacji i firm odwołuje się do dziedzictwa kulturowego Lasowiaków, choćby przy ustalaniu nazw własnych, receptur produktów czy zakresów swojej działalności. Stalowa Wola i tutejszy Miejski Dom Kultury zostali beneficjentami Funduszy EOG składając projekt, który zakłada lepsze poznanie dziedzictwa Lasowiaków oraz skierowanie uwagi na jego atrakcyjność – inspirującą nie tylko instytucje kultury, ale i przedsiębiorców. Jako narzędzie służące do odkrywania, a następnie promocji regionu lasowiackiego wybrano klaster.

Serdecznie zapraszam do wspólnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Lasowiakach, upowszechnieniem ich tradycji, twórczym korzystaniu z lasowiackiego dziedzictwa.
Projekt umożliwia finansowanie działań założycielskich klastra i uformowanie jego działalności do czerwca 2023 roku. Startujemy 20 kwietnia 2021 roku. Zapraszamy wszystkich już działających w tym obszarze, jak i planujących aktywność w oparciu o dobra regionu.

Marek Gruchota
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli


 

Seminarium inicjujące powołanie Klastra Lasowiackiego – wydarzenie online – 20 kwietnia 2021 / godz. 10.00 – 11.30

Tematy: INFORMACJE O PROJEKCIE / ROLA DZIEDZICTWA LOKALNEGO / KONCEPCJA KLASTERINGU

PEŁEN PROGRAM DO POBRANIA

 


 

Seminarium inicjujące powołanie Klastra Lasowiackiego – wydarzenie online –  21 kwietnia 2021 / godz. 10.00 – 13.00 

Tematy: INICJATYWA KLASTROWA – OCZEKIWANIA, ETAPY TWORZENIA I ROZWOJU

PEŁEN PROGRAM DO POBRANIA

 


 

 

Rejestracja:

  1. Zgłoszenia do udziału w seminariach przyjmujemy do 12 kwietnia 2021 r.
  2. Obowiązkowe jest uczestnictwo w obydwu seminariach.
  3. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: klasterlasowiacki@gmail.com
  4. Formularz rejestracyjny KLIK

 

 Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha