Klastrowe szkolenia i laso life, czyli lasowiacki styl życia

Coraz bliżej zawiązania Klastra Lasowiackiego. Wkrótce uroczyste podpisanie deklaracji założycielskiej. Wciąż można włączyć się w tę inicjatywę.
Zróbmy wspólnie coś, czego nie możemy zrobić osobno – takie hasło przyświecało kolejnym spotkaniom osób zainteresowanych stworzeniem w naszym regionie Klastra Lasowiackiego. 15 i 16 czerwca odbyły się szkolenia, które poprowadził Marcin Jabłoński, międzynarodowy ekspert z zakresu klasteringu, współinicjator m.in. pierwszego polskiego klastra branży teleinformatycznej ICT Pomerania, a także nagrodzonego w zeszłym roku diamentem Forbesa modelowego klastra E-południe oraz kilkunastu projektów sieciowych w Polsce i za granicą. Uczestnicy mogli zapoznać się z procesem tworzenia takiej struktury, przeanalizować wyzwania i przeszkody oraz doświadczenia innych podobnych inicjatyw. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, lokalnych wydawnictw, rękodzielnicy, działacze fundacji i stowarzyszeń ze Stalowej Woli, Tarnobrzega, Gorzyc, Niska, a także m.in. Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, czy KUL-u.

Wszyscy zgodzili się, iż głównym celem klastra będzie przywrócenie znaczenia pojęciu lasowiackości oraz wykorzystanie pozytywnych cech łączonych z Lasowiakami do odtwarzania tożsamości regionalnej, zarówno na poziomie społecznym, jak i gospodarczym. Powstaje on, by łączyć, sieciować i organizować współpracę podmiotów działających, czy też dopiero planujących aktywność z myślą o lokalnym potencjale.

Lasowiactwo może być sposobem na rozwój regionu, na wypełnienie pustki po przemyśle, który traci na znaczeniu w sensie społecznym, nie buduje już społeczności. To szansa dla biznesu, kultury, samorządów, rękodzielników, restauratorów i innych podmiotów – podkreślił Marek Gruchota dyrektor MDK w Stalowej Woli.

Spotkanie stało się świetną okazją do porozmawiania na temat wartości, jakie przyświecać będą działalności klastra. Są to: relacje, otwartość, identyfikacja z regionem, tradycja, natura.

Do tych określeń wszyscy aktorzy klastra mogą się odnieść w swojej działalności – mówił szkoleniowiec.
Powstał nawet nowy termin „laso life”, nawiązujący do pojęcia „slow life”, a który określać ma lasowiacki styl życia w zgodzie z naturą, otwarty na innych, podchodzący z szacunkiem do tradycji, oferujący naturalne, zdrowe produkty i niepowtarzalne rękodzieło. Klaster ma generować korzyści zarówno dla swoich członków, jak też mieszkańców regionu oraz podmiotów zewnętrznych, np. w postaci produktu regionalnego, ciekawej oferty turystycznej. Będzie budulcem tożsamości, lokalnego patriotyzmu, przyczynkiem do rozwoju gospodarczego – mówili uczestnicy. Jego działania skupią się na twórczym wykorzystaniu lokalnego wzornictwa, receptur kulinarnych i promowaniu odpowiedzialnego rolnictwa, ochrony tradycji, inspirowaniu integracji regionalnej, opracowaniu „Szlaku Lasowiackiego”, prowadzeniu działań edukacyjnych oraz stwarzaniu szans rozwoju dla biznesu. Członkostwo nie będzie ograniczane jedynie do podmiotów posiadających osobowość prawną, ponieważ przyłączyć się do niego mogą również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Podczas spotkania wyłoniono Radę Klastra. Wkrótce odbędzie się też uroczyste podpisanie Deklaracji Założycielskiej Klastra Lasowickiego. Zaplanowano je na 29 czerwca na godz. 11.00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w tworzenie klastra. Więcej informacji udziela MDK w Stalowej Woli, który jest tymczasowym liderem inicjatywy. Klaster Lasowiacki powstaje w ramach projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego
wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

Renata DomkaMapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha