ZAPISY ZAKOŃCZONE – szkolenie pt.: “Specjalista do spraw włączania mniejszości narodowych i etnicznych w działania kulturalne”

19 - 20 sierpnia 2021
ZAPISY ZAKOŃCZONE

Zapraszamy na szkolenie pt.: “Specjalista do spraw włączania mniejszości narodowych i etnicznych w działania kulturalne”, które odbędzie się w dniach 19 – 20 sierpnia 2021r. Jego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności na temat pracy z mniejszościami kulturowymi i etnicznymi.
Działania na rzecz promocji tolerancji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji są podstawową realizowanego przez Gminę Stalowa Wola i MDK projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu będą przyjmowane do 15.08.2021 r. Obowiązuje limit miejsc.

————

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

– Mniejszości narodowe i etniczne w świetle obowiązującego prawa;

– Funkcjonowanie mniejszości na terenie województwa Podkarpackiego a w szczególności powiatu stalowowolskiego i okolic oraz ich wpływ na funkcjonowanie instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz kulturę dominującą w ww. regionie;

– Stereotypy wokół mniejszości: czym są i jak działają;

– Procesy jakim podlegają mniejszości w kulturze dominującej;

– „Dobre praktyki” – działania kulturalne włączając grupy mniejszościowe;

– Tworzenie i organizowanie działań kulturalnych z uwzględnieniem perspektywy różnorodności kulturowej;

————

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów epidemiologicznych. Obowiązkowa jest obecność podczas dwóch dni szkoleniowych. Ukończenie szkolenia skutkuje otrzymaniem certyfikatu.

————

Data: 19.08.2021 r.  oraz  20.08.2021 r.

Godzina: 9.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 9    37 – 450 Stalowa Wola

Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane zrekrutowanym uczestnikom.

Metodologia szkolenia: Warsztat z elementami pracy grupowej.

W trakcie szkolenia przewidziano przerwę obiadową oraz dwie przerwy kawowe


PROWADZACA SZKOLENIE:
Barbara Rostek: Edukatorka i trenerka w projektach edukacyjnych i społecznych. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz Studium Coachingu i Mentoringu. Współpracuje m.in. ze szkołami, domami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji obywatelskiej, działań społecznych
i wielokulturowości, m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Szkoła z Klasą, Forum Dialogu, Fundacją Edukacja Dla Demokracji, Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce. Twórczyni projektu z zakresu edukacji globalnej: „Planeta Kobieta, czyli Lankijki same o sobie”, przybliżającego historie kobiet, żyjących na Sri Lance oraz seminarium „Twórczo o migracjach”, wspólnie z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce. Trenerka w projektach edukacyjnych w Gruzji i na Litwie, z dużym doświadczeniem pracy w środowiskach wielokulturowych. Sama ma doświadczenie migracji i bycia w mniejszości. Mieszkała na Cyprze, gdzie odbywała staż w biurze UNHCR i pracowała z dziećmi migranckimi. Była wolontariuszka na Bałkanach i w Mozambiku.

————

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021, realizowanym przez MDK w Stalowej Woli.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha