Klaster Lasowiacki

Co to jest klaster?

W muzyce to wielodźwięk… W biologii – grupy genów odpowiedzialnych za różne życiowe funkcje. W ekonomii – proces gospodarczy. My myślimy o nim jak o plastrze miodu – wiele połączonych ze sobą komórek, które ze sobą współpracują, konkurują, wspierają się.

A wszystkie łączy jeden cel: miód. Nas łączy kultura lasowiacka – kultura dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, ludzi prostych, otwartych, przyjaznych, z sercem na dłoni, ale też smykałką do interesów. Dlatego łączymy się, by:

 • wspólnie budować przyszłość naszego regionu i swoją własną, 
 • stworzyć ciekawą ofertę turystyczną i kulturalną,
 • rozwijać własne przedsiębiorstwa. 

Chcemy, by serce lasowiackie stało się rozpoznawalne w całej Polsce i oznaczało: wysoką jakość, naturalne produkty, szacunek dla historii, zgodnie z kanonem etycznym i stylem laso life, czyli życiem w zgodzie z naturą, dbałością o region i dziedzictwo kulturowe, postawą otwartą na współpracę i rozwój.

Klaster Lasowiacki skupia regionalnych przedsiębiorców, instytucje, rękodzielników, środowisko naukowe i artystyczne, a także samorządy planujące swą obecną, bądź przyszłą działalność oprzeć na dziedzictwie pozostawionym nam przez dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. 

Jesteśmy przekonani, że pełne wykorzystanie szans, jakie stwarza dziedzictwo kulturowe regionu, jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich zainteresowanych środowisk. 

Bo duży może więcej…

 

Do Klastra Lasowiackiego można dołączyć w każdym momencie. Jak to zrobić?

 1. Należy zapoznać się z regulaminem Klastra Lasowiackiego.
 2. Wypełnić wniosek do Zarządu Klastra o przyjęcie w poczet członkòw Klastra Lasowiackiego.
 3. Przedstawić rekomendację jednego członka Klastra (może to być e-mail od członka Klastra z rekomendacją).
 4. Wydrukować wniosek, podpisać go i zeskanować. Podpisany skan przesłać na adres e – mail: klasterlasowiacki@gmail.com
 5. Wniosek jest weryfikowany przez Zarząd Klastra Lasowiackiego.
 6. Informujemy aplikujący podmiot o decyzji Zarządu Klastra.
 7. Nowy członek Klastra Lasowiackiego podpisuje umowę o współpracy z koordynatorem Klastra – Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli.

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Klastra Lasowiackiego [POBIERZ]

Regulamin Klastra Lasowiackiego [DO POBRANIA]

Zarząd Klastra:

 1. Marek Gruchota – Przewodniczący Zarządu – MDK Stalowa Wola
 2. Justyna Wesołowska – Fundacja GA MON
 3. Renata Domka – Tarnobrzeski Dom Kultury
 4. Katarzyna Cuber – Browar Lasowiak Sp. z o. o.
 5. Marcin Kurnik – Fundacja Q

Rada Klastra:

 1. Prof.PL dr hab. Agnieszka Rzepka – Ekspertka PARP „Klastry Kluczowe”
 2. Rafał Nieckarz – Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.
 3. Renata Sendrowicz – „Renidzieło” Regionalne Rękodzieło Artystyczne
 4. Katarzyna Knap – Sawicka – Miasto Sandomierz
 5. Roman Niwierski – Miasto Stalowa Wola
 6. Grzegorz Buława – PHU Edward Buława Skoda
 7. Patrycja Laskowska – Chyła – etnolog
 8. Roman Pokora – Bractwo Flisackie pw. Św. Barbary w Ulanowie

 Kilka klastrowych informacji

1. Koordynatorem Klastra Lasowiackiego jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.

2. Najważniejsze pojęcia związane z formułą klastra można znaleźć w „Słowniku – klastrowe zagadnienia”, który opracowała prof.PL dr hab. Agnieszka Rzepka – Ekspertka PARP „Klastry Kluczowe”

 

Słownik – klastrowe zagadnienia [POBIERZ]

3. Do Klastra Lasowiackiego wciąż dołączają nowi członkowie. I to nas bardzo cieszy. Razem możemy zdziałać więcej dla naszego regionu! Dołączcie do nas!

 

Lista członków Klastra Lasowiackiego [POBIERZ]

 

 

 

 

      Skontaktuj się z nami:

 klasterlasowiacki@gmail.com

 

Adres Biura Klastra Lasowiackiego: 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. M. Wańkowicza
ul. Ks. J. Popiełuszki 10
37 – 450 Stalowa Wola

Biuro jest czynne w każdą środę od 10.00 do 16.00

 

Coraz częściej sięgamy po dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Lasowiacy ciekawią, skupiają wokół swej tajemniczości zafascynowanych jej poznawaniem. Okazuje się, że już kilkadziesiąt organizacji i firm odwołuje się do dziedzictwa kulturowego Lasowiaków, choćby przy ustalaniu nazw własnych, receptur produktów czy zakresów swojej działalności.

Stalowa Wola i tutejszy Miejski Dom Kultury zostali beneficjentami Funduszy EOG składając projekt, który zakłada lepsze poznanie dziedzictwa Lasowiaków oraz skierowanie uwagi na jego atrakcyjność – inspirującą nie tylko instytucje kultury, ale i przedsiębiorców. Jako narzędzie służące do odkrywania, a następnie promocji regionu lasowiackiego wybrano klaster.

Serdecznie zapraszam do wspólnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Lasowiakach, upowszechnieniem ich tradycji, twórczym korzystaniu z lasowiackiego dziedzictwa.

Marek Gruchota

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli


Zapraszamy na oficjalny fanpage Klastra Lasowiackiego

 


Klaster Lasowiacki powstaje w ramach projektu „Przebudowa i wykonane prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha