Przestrzeń Oswojona / Nasza / Bezpieczna. Co to znaczy zamieszkiwać? – Konferencja naukowa

9 – 10 września 2022
Filia KUL w Stalowej Woli
Budynek Dydaktyczny / ul. Ofiar Katynia 8b

Konferencja naukowa Przestrzeń Oswojona / Nasza / Bezpieczna. Co to znaczy zamieszkiwać? organizowana jest przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli przy współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbędzie się w dniach 9 – 10 września w Stalowej Woli.

Tematyka obrad skupi się na teoretycznych oraz praktycznych aspektach otaczającej nas przestrzeni. Prelegenci przybliżą uczestnikom konferencji zagadnienia dotyczące relacji, jakie zachodzą między człowiekiem a poszczególnymi warstwami przestrzeni materialnej, czy też wirtualnej. Ponadto zostaną przedstawione strategie zachowania i ochrony szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Konferencja umożliwi uczestnikom spotkanie z lokalną historią i tradycjami. Będzie również znakomitą okazją do poznania sposobów promocji i zasad ochrony produktu regionalnego. Prezentacje przeprowadzone w formie case studies umożliwią zrozumienie wybranego fenomenu oraz przeprowadzenie dyskusji w szerszym kontekście.

Dwudniowe spotkanie zostało podzielone na sześć paneli tematycznych. Są to kolejno: Lokalność, Zamieszkiwanie, Oswajanie, Korzenie, Strategie, Mapowanie. Poszczególne części skupiają się na wybranych zagadnieniach dotyczących konkretnych miejsc. Oswajanie przestrzeni będzie przebiegało dwutorowo – uczestnicy konferencji zdobędą informacje niezbędne do zrozumienia zagadnień i terminów teoretycznych, a następnie, poprzez czynny udział w warsztatach etnograficznych, będą mieli możliwość sprawdzenia nowo nabytej wiedzy w praktyce. Takie aktywne uczestnictwo pozwoli Gościom dostrzec realny wpływ swoich działań na zmiany zachodzące w przestrzeni i będzie wyśmienitą okazją do poznania innych uczestników konferencji oraz tego, w jaki sposób oni postrzegają przestrzeń.

Wystąpienia prelegentów urozmaici sześć wykładów gościnnych wygłoszonych przez znakomitych badaczy oraz pracowników naukowych z Krakowa, Warszawy, Lublina i Kolbuszowej. Swoje wystąpienia przedstawią: dr Jolanta Dragan, dr Maria Małanicz-Przybylska, dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ, dr Joanna Dziadowiec-Greganić, dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ, dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS.

Konferencja nie będzie jednak przestrzenią jedynie biernego słuchania i bezczynnego obserwowania. Możliwość udziału w dyskusjach pozwoli bowiem słuchaczom aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu, a podsuwane przez nich wątki dopełnią podjęte wcześniej tematy. Rozwijające się rozmowy umożliwią poszczególnym jednostkom poznanie szerszej perspektywy oraz dostrzeżenie i poznanie nowych, często nieoczywistych rozwiązań.

Obecność na konferencji może stać się inspiracją do poszukiwania własnych, wyjątkowych miejsc oraz dzielenia się zdobytą wiedzą ze zrośniętą z daną przestrzenią lokalną społecznością. Udział w konferencji może stać się przyczynkiem do nowego rodzaju praktyk na rzecz poznania, ochrony i promocji kulturowego dziedzictwa.

PROGRAM WYDARZENIA

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH

Formularz zgłoszeniowy dla referentów i słuchaczy konferencji: Zapisz sięMapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha