Informacje ogólne o UTW

Stalowowolski UTW powstał w 2006 roku w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska. Rokrocznie chęć uczestnictwa w zajęciach zgłasza coraz większa liczba słuchaczy, co ciekawe – nie tylko mieszkańców naszego miasta. Poprzez różnorodność form i metod pozyskiwania wiedzy UTW otwiera horyzonty, wspiera i ukazuje drogę intelektualnej „jesieni życia”. Dzięki niemu słuchacze na nowo podejmują wysiłek zmierzający do poszerzenia własnej wiedzy, odkrywają swoje talenty, poszerzają krąg zainteresowań, uczą się czerpać z szerokiej gamy możliwości oferowanych przez współczesny świat. Wśród propozycji programowych znajdują się wykłady otwarte o bogatej tematyce. Poruszane są między innymi zagadnienia z obszaru: historii, filozofii, prawa, literatury czy psychologii. Słuchacze biorą również udział w zajęciach fakultatywnych prowadzonych w formie seminaryjno-warsztatowej z następujących dziedzin: warsztaty komputerowe, lektorat języka angielskiego, poprawność i kultura w komunikacji językowej, historia i tradycja lokalna, ekologia, ochrona środowiska, malarstwo, fotografia, warsztaty teatralne, spotkania z filmem, warsztaty chóralne, gimnastyka usprawniająco – aktywizująca, dance aerobik oraz basen.

Uniwersytet poprzez edukację oraz zaspokajanie potrzeb poznawczych, twórczych i międzyludzkich studentów – seniorów próbuje inspirować ich do znalezienia nowego celu w życiu, do zmiany dotychczasowych nawyków w sposobie spędzania wolnego czasu,pozwala im stać się osobami nie tylko lepiej wykształconymi, ale bardziej otwartymi i aktywnymi.

W sprawach związanych z pracą Uniwersytetu Trzeciego Wieku prosimy o kontakt z panią Bogną Latawiec (Dział Organizacji Imprez MDK) lub telefonicznie +48 (15) 842 09 50 w. 135 w godzinach od 10:00 – 13:00.

Serdecznie zapraszamy!Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha