RODO – klauzula informacyjna – aktualizacja z 10.04.2024 r.

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola.

I. Podstawa, zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli (dalej MDK) może przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie:
 2. umowy – w przypadku, gdy zawierają Państwo z nami umowę na świadczenie usług, dostawę, najem bądź inną umowę cywilną; Na podstawie umowy przetwarzamy również Państwa dane, jeżeli przystąpią Państwo do zajęć organizowanych bezpośrednio przez MDK. Dane jakie przetwarzamy wskazane są bezpośrednio
  w podpisywanej z Państwem umowie bądź w formularzu rejestracyjnym do zajęć. Zwykle ograniczone są one jedynie do danych teleadresowych.
 3. zgody – w przypadku, gdy wyrażą Państwo taką zgodę, np. na publikację zdjęć na naszej stronie internetowej z organizowanych przez nas zajęć, na wyrobienie karty członkowskiej bądź też na przesyłanie informacji marketingowych;
 4. przepisów prawa – np. podczas wystawienia faktury VAT przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
 5. uzasadnionego interesu MDK w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.

II. Inspektor ochrony danych

  1. Inspektorem ochrony danych jest Mariusz Marć, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@carit.pl.

III. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy księgowe, pocztowe, zleceniobiorcy wykonujący dla MDK usługi dotyczące prowadzenia zajęć, organy państwowe, do których zobowiązani jesteśmy przekazywać dane, np. Urzędy Skarbowe w przypadku rozliczenia wykonanej usługi.
 2. Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane:
 2. w związku z umową – będą przechowywane przez okres do 6 lat od dnia zakończenia umowy;
 3. w związku ze zgodą – będą przechowywane do dnia cofnięcia przez Państwa zgody;
 4. na podstawie przepisów prawa – będą przechowywane zgodnie z wymogami opisanymi w przepisach prawa, na podstawie których dane są przetwarzane;
 5. w związku z uzasadnionym interesem MDK – do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń.

V. Prawa osoby której dane dotyczą

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres e-mail: iod@carit.pl.
 2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Konsekwencje niepodania danych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych zwykłych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych umowa niestety nie będzie mogła zostać zawarta. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na Państwa uprawnienia.

VII. Profilowanie

 1. Państwa dane osobowe nie są w żaden sposób przez nas profilowane.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha