Zajęcia edukacyjne „Z lasowiackiej zagrody – folklor Puszczy Sandomierskiej”

20 lutego - 24 marca 2017

Kultura lasowiacka dla dzieci z Powiatu Stalowowolskiego – szkoły podstawowe z całego Powiatu Stalowowolskiego, kl. 1-3.

Projekt składa się z dwóch etapów:
– etap edukacyjny (część teoretyczna),
– etap widowiska (część artystyczna).
Zajęcia w etapie edukacyjnym obejmują następujące zagadnienia: „Wiejska potańcówka – folklor muzyczny” – (czas trwania: 45 min.) – lekcja bazująca na muzyce i elementach tańców lasowiackich przy użyciu oryginalnych utworów wykonywanych przez kapele lasowiackie. Dzieci zdobywają wiedzę na temat specyfiki muzyki lasowiackiej, używanych instrumentów muzycznych, rodzajów tańców, okoliczności, w których są one prezentowane. Uczestnicy uczą się podstawowych kroków tańców lasowiackich, poznają lasowiackie przyśpiewki i pieśni obrzędowe. Dzieci lepiej zrozumieją znaczenie muzyki i tańca w życiu codziennym mieszkańców Puszczy Sandomierskiej.
„Gwara lasowska na wesoło” – folklor słowny” – (czas trwania: 45 min.) – lekcja dawnego języka ojczystego charakterystycznego dla regionu Puszczy Sandomierskiej. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat pochodzenia gwary lasowiackiej, poznają definicję gwary, specyficzne słownictwo poprzez zabawę oraz użycie oryginalnych tekstów źródłowych. Dzieci uczą się mówić oraz posługiwać się charakterystycznym słownictwem gwarowym, a także wskazać pochodzenie gwarowe leksemu oraz jego odpowiednik w języku ogólnopolskim. Uczniowie zapoznają się z pochodzeniem i znaczeniem gwary lasowskiej obecnie już zanikającej, oraz jej znaczenie dla świadomości odrębności kulturowej grup etnicznych.
„Skarby z lasowiackiej zagrody – gospodarstwo domowe” – (czas trwania: 45 min.) – warsztat obejmujący zagadnienia prac domowych i gospodarczych w zagrodzie Lasowiaków. Dzieci dowiadują się jakie produkty Lasowiacy samodzielnie wytwarzali w swoich zagrodach, skąd brali takie produkty jak: jajka, ziemniaki, chleb, masło, mięso, owoce, miód. Uczestnicy poznają składniki diety lasowiackiej, uczą się je nazywać i rozróżniać (zboża, grzyby, owoce, produkty leśne) oraz wytwarzać domowe, tradycyjne masło. Dzieci zapoznają się z trudnościami z jakimi spotykali się mieszkańcy Puszczy Sandomierskiej w codziennej pracy i obowiązkami gospodarczymi. Uświadamiają sobie znaczenie codziennych czynności gospodarczych dla tworzenia kultury lasowiackiej (Lasowiacy żyjący na bardzo nieprzychylnym i niebezpiecznym terenie – Puszcza Sandomierska – potrafili wytworzyć bogate i interesujące przejawy kultury takie jak: kuchnia, obrzędy, kultura rolna).Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha