„Oswajamy kulturę”

marzec - listopad 2017

„Oswajanie kultury” to interdyscyplinarny cykl warsztatów i przedsięwzięć kulturalnych, charakteryzujący się wysokim poziomem edukacyjnym i artystycznym, wykraczający poza bieżącą działalność Miejskiego Domu Kultury. Działania zaplanowane w ramach tego zadania powstały w oparciu o zgłaszane przez mieszkańców potrzeby.
Projekt zakładał uczestnictwo osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów) i należących do różnorodnych grup społecznych, również tych zagrożonych wykluczeniem z życia kulturalnego. Oferta warsztatowa zaplanowana została tak, aby nawet osoby nie uczestniczące wcześniej w działaniach edukacyjno-kulturalnych, dostrzegły ich wartość, atrakcyjność i mogły wybrać taką dziedzinę, która ich najbardziej zainteresuje. W celu realizacji wszystkich przedsięwzięć na wysokim poziomie i dla szerokiego grona odbiorców, nawiązaliśmy współpracę z kilkoma szkołami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Stalowej Woli.

„Oswajanie kultury” to projekt, który odpowiada na problem niskiej frekwencji w działaniach części grup artystycznych Miejskiego Domu Kultury oraz stereotypowego ich postrzegania. Zaplanowaliśmy szereg aktywności, dzięki którym „oswoimy” mieszkańców z takimi dziedzinami jak: muzyka chóralna, kursy tańca, orkiestry dęte czy też warsztaty lalkarskie.

Główne cele naszego projektu to:
• rozbudzenie twórczej aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów),
• zachęcenie do uczestnictwa w codziennych działaniach grup artystycznych, funkcjonujących w Miejskim Domu Kultury, budowa pozytywnego wizerunku domu kultury jako miejsca spotkań, przyjaznego i otwartego dla wszystkich mieszkańców,
• wskazanie na integracyjną rolę domu kultury, podkreślenie wagi działań długofalowych, jako przeciwwagi do jednorazowych eventów i pojedynczych warsztatów.

Hasłem przewodnim projektu jest tytułowe „oswajanie kultury”, czyli jej poznawanie, dostrzeganie jej roli oraz czerpanie z niej inspiracji do własnego twórczego działania i rozwoju. Uczestnicy poznają kulturę i pomysłowo rozwijają obecne w niej wątki, kształtują w sobie umiejętność bycia aktywnym odbiorcą, czerpiąc z tego wiele radości.
Projekt kładzie nacisk na wspólne uczenie się i międzypokoleniowy dialog. Podkreślamy w nim, że wszyscy, niezależnie od wieku, możemy kształtować kulturę.
Wszystkie warsztaty i towarzyszące im wydarzenia miały charakter otwarty i zostały dostosowane do wieku odbiorców.
Zaplanowane działania były realizowane przez cały rok, od marca do listopada 2017 r. w kilku blokach tematycznych.

Do pobrania: OSWAJAMY KULTURE publikacja 2017


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


WARSZTATY MUZYCZNE TYPU „MASTER CLASS”

WARSZTATY ŚPIEWU CHÓRALNEGO

WARSZTATY DLA MAŻORETEK Z ZAKRESU TWIRLINGU

WARSZTATY JAZZ, MODERN JAZZ I BROADWAY JAZZ

WARSZTATY TAŃCA BRZUCHA

WARSZTATY SALSY

WARSZTATY LALKARSKIE I SCENOGRAFICZNEMapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha