INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

SA.26.18.2018.MSP

Stalowa Wola, 2 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia informacje z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja systemu nagłośnienia frontowego sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli” z dnia 23 lipca 2018 roku:

I. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
313650,00 zł brutto

II. Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

1. POL-AUDIO Leszek Polanowski, adres: ul. Skłodowskiej 33, 05-420 Józefów:
– cena brutto: 313649,79 zł;
– okres gwarancji i rękojmi:  5 lat;
– czas reakcji serwisu: nie przekroczy 24  godzin;
– termin wykonania: zgodny z SIWZ (30 dni od daty podpisania umowy);
– warunki płatności: zgodne z SIWZ (zawarte we wzorze umowy)

2. GORYCKI & SZNYTERMAN SP. Z O.O., adres: ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków:

– cena brutto: 437638,92 zł;
– okres gwarancji i rękojmi: 5 lat;
– czas reakcji serwisu: nie przekroczy 24 godzin;
– termin wykonania: zgodny z SIWZ (30 dni od daty podpisania umowy);
– warunki płatności: zgodne z SIWZ (zawarte we wzorze umowy)

3. Audio Plus Sp. z o.o., adres: ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki:

– cena brutto: 682896,00 zł;
– okres gwarancji i rękojmi: 2 lata;
– czas reakcji serwisu: nie przekroczy 48 godzin;
– termin wykonania: zgodny z SIWZ (30 dni od daty podpisania umowy);
– warunki płatności: zgodne z SIWZ (zawarte we wzorze umowy)Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha