Nowe nagłośnienie na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Dzięki dofinansowaniu z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Infrastruktura domów kultury”, udało się w bieżącym roku zrealizować projekt pn. „Modernizacja systemu nagłośnienia frontowego sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli”.

Projekt zakupu nagłośnienia jest wynikiem audytu akustycznego sali widowiskowej, wykonanego w grudniu 2014 r. Zaprojektowana została wówczas zmiana aranżacji architektonicznej i wyposażenia, mających na celu przystosowanie sali do aktualnych wymagań odnośnie akustyki, mających zapewnić idealny klimat akustyczny na widowni oraz komfort oglądania poprzez odpowiednio ukształtowaną widownię. W opracowaniu dokonano doboru wyposażenia technologicznego sali i sceny uwzględniając jej wielofunkcyjny charakter, tak aby zapewnić funkcjonowanie kina, obsługę przedstawień estradowych, teatralnych i koncertowych. W założeniach obiekt powinien posiadać urządzenia pozwalające realizować założoną funkcję, uzupełniane aparaturą specjalistyczną pod określony rodzaj przedstawienia. Całość działań została wyceniona na blisko 10 mln. zł. Z uwagi na brak możliwości jednorazowego pozyskania środków na tak dużą inwestycję, staramy się realizować plany modernizacyjne stopniowo. Pierwszą i najbardziej naglącą potrzebą była wymiana systemu nagłośnienia frontowego. Ten, który posiadaliśmy został

zakupiony w 2005 r., w ramach programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG, realizowanego wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi (Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Stalowej Woli, Państwową Szkoła Muzyczną I i II stopnia w Stalowej Woli oraz Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych, Lwowskim Muzeum Historycznym i Lwowską Akademią Komercyjną we Lwowie). Sprzęt ten był bardzo intensywnie użytkowany, zarówno w czasie realizacji wydarzeń wewnątrz budynku, jak i na imprezach plenerowych. Był też wielokrotnie użyczany innym instytucjom miejskim, z którymi na co dzień współpracuje dom kultury. Częste przewożenie sprzętu spowodowało największe uszkodzenia, a to zmuszało nas do wypożyczania sprzętu od firm zewnętrznych lub prowadziło do sytuacji, kiedy wykonawcy musieli przyjeżdżać ze swoim zapleczem technicznym. Zakup nowego systemu nagłośnienia pomoże nam zarówno w podniesieniu jakości obsługiwanych obecnie wydarzeń, jak i na poszerzenie oferty o organizację koncertów gwiazd najwyższego formatu.

Realizując niniejszy projekt zależało nam na wykorzystaniu potencjału, jaki posiada sala widowiskowa. To jedna z największych w województwie pod względem wielkości sala widowiskowa (a tym samym jedna z największych sal kinowych), na niemal 800 miejsc (parter oraz balkon) wraz z zapleczem w postaci garderób, z kanałem orkiestrowym, klimatyzowana, wyciemniona, wyposażona w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących i system do tłumaczeń symultanicznych. Wielkość i wyposażenie sali widowiskowej umożliwia prezentowanie różnorodnych form artystycznych, nawet tak wymagających jak balet, czy opera. Scena, dzięki swojej wielkości (głębokość od proscenium do horyzontu to ok. 12 m, szerokość okna scenicznego ok. 9m x 6m), pozwala na dużą różnorodność artystyczną – pełni w związku z tym również funkcję sali projekcyjnej. Kino „Wrzos” jest działem MDK od 1957 roku. Gromadzi w ciągu roku blisko 18 tysięcy widzów na ponad 600 seansach. Nie można również zapomnieć o dziale artystycznym Miejskiego Domu Kultury (łącznie 26 grup), który na co dzień korzysta z sali widowiskowej. Oferta impresaryjna Miejskiego Domu Kultury gromadzi wielu widzów, dając im możliwość ciekawego i zorganizowanego spędzenia czasu wolnego. Z propozycji przygotowanych dla mieszkańców, i często wraz z nimi, korzysta rocznie ok. 100 000 osób. Widzowie przyjeżdżają z miejscowości zlokalizowanych w promieniu 50 km.

Wartość projektu: 255.000 zł. (204.000 zł. stanowi dofinansowanie ze środków MKiDN, 51.000 zł. to wkład własny Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha