“Stacja Odeon” – interdyscyplinarny projekt związany z podnoszeniem kompetencji artystycznych zespołów amatorskich

Projekt pn.: “Stacja Odeon” – interdyscyplinarny projekt związany z podnoszeniem kompetencji artystycznych zespołów amatorskich – 84.000 zł. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Niniejszy projekt jest kontynuacją i pokłosiem działania pn. „Oswajanie kultury” (dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Edukacja kulturalna” w 2017 r.). Był to interdyscyplinarny cykl warsztatów i przedsięwzięć kulturalnych, zawierający komponent zatytułowany: „W poszukiwaniu korzeni”. Zakładał on bliższe poznawanie źródeł tradycji, historii oraz uwzględnianie wątków patriotycznych i korzystanie z dorobku polskiej kultury przy budowaniu repertuaru poszczególnych zespołów. Mieliśmy na uwadze, że młode pokolenie ma coraz mniej styczności z historią na co dzień – tymczasem zespoły artystyczne są dobrym miejscem na przekazywanie tego typu wiedzy w ciekawy i przystępny sposób – poprzez sztukę, w czasie zajęć, które młodzi wybierają z własnej woli, które są ich pasją i na których z chęcią uczą się nowych zagadnień. Kierując się wiedzą i doświadczeniem, nabytym w tamtym projekcie, sięgnęliśmy do korzeni i wyłowiliśmy wątek, nad którym chcemy wspólnie popracować. Jest on związany z tradycjami Orkiestry Dętej i zespołu „Odeon”. Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli obchodzi w 2018 roku jubileusz 80 – lecia działalności. Jest to najstarszy zespół artystyczny Stalowej Woli – miasta o również 80 – letnim rodowodzie. Wspólna historia płynąca w rytmie nadawanym przez wydarzenia i uroczystości, których nie sposób sobie wyobrazić bez udziału orkiestry dętej, uczyniła z Zespołu wiernego świadka miejskiej kroniki. Orkiestrę Dętą tworzą od samego początku znakomici muzycy, których talenty i zaangażowanie ciągle uwidaczniają się w różnych muzycznych konfiguracjach. Najciekawszym i najobfitszym okresem działalności Orkiestry Dętej wydają się być lata 40-te i 50-te ubiegłego wieku. Czasy pozbawione aparatury nagłaśniającej, a zwłaszcza odtwarzającej, czyniły z zespołów muzycznych grających na żywo, podmiot niezbędny dla wszelkiej działalności artystycznej. W tamtych latach muzycy Orkiestry Dętej, oprócz swej tradycyjnej roli, także tworzyli zespoły: mandolinistów, akordeonistów, harmonijek ustnych, akompaniujące grupom baletowym i wokalnym pod nazwą “Odeon”. Ich dziełem były przede wszystkim wszelkie comba muzyczne grające do tańca podczas licznych festynów, domówek, itp. Odtworzenie (opracowanie, nagranie) repertuaru wykonywanego przez ówczesne comba oraz wykorzystanie go przez współcześnie działające w MDK zespoły amatorskie do przygotowania wspólnego widowiska, otwierającego istny sezam z klejnotami polskiej piosenki, będzie najważniejszym rezultatem projektu. Ważnym elementem innowacyjnym i wartością dodaną całego projektu będzie to, iż opracowany zostanie katalog muzyczny utworów autorstwa polskich kompozytorów i autorów słów. Dla estradowych zespołów tanecznych (dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych) to szansa aby zacząć korzystać z polskiego repertuaru, w miejsce obecnie wykorzystywanych utworów anglo- lub hiszpańskojęzycznych.
Współpraca wokalistów, tancerzy i aktorów z muzykami grającymi na żywo, a nie korzystanie z gotowych, mechanicznych podkładów muzycznych, wpłynie na lepsze zrozumienie uprawianej sztuki oraz pogłębi kompetencje artystyczne naszych zespołów.

W projekcie zaplanowane zostały różnorodne warsztaty i szkolenia, prowadzące do opracowania i zaprezentowania międzypokoleniowego widowiska muzycznego, utrzymanego w konwencji i klimacie lat 40-tych i 50-tych, z muzyką polskich wykonawców, którą wykonywał niegdyś zespół “Odeon”. Projekt kładzie nacisk na wspólne uczenie się i międzypokoleniowy dialog. Podkreślamy w nim, że wszyscy, niezależnie od wieku, możemy kształtować kulturę. Istotny jest w nim aspekt rozwijania zdolności, umiejętności i wiedzy – zarówno członków grup artystycznych, jak i instruktorów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, jakość działań i uczą się korzystać z nieszablonowych rozwiązań edukacyjnych i artystycznych.

Zobacz: Zabawa andrzejkowa “Stacja Odeon”Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha