Wymiana parku oświetleniowego na sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli

„Wymiana parku oświetleniowego na sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli” – 179.000 zł. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Celem projektu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności artystycznej i impresaryjnej oraz zapewnienie efektywności funkcjonowania zaplecza technicznego poprzez wymianę parku oświetleniowego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Przestarzały i zużyty zestaw oświetleniowy, zakupiony w latach 80-tych, nie spełnia wymogów, jakie stawiają przedsięwzięcia artystyczne, głównie koncertowe, które realizujemy na co dzień. Zadanie jest częścią większego projektu modernizacji sali widowiskowej, sceny i pomieszczeń przyległych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych i higieniczno- sanitarnych, który realizujemy stopniowo od ubiegłego roku i będziemy kontynuować etapami w najbliższych latach (pierwszym zrealizowanym etapem prac była modernizacja systemu nagłośnienia frontowego sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, wykonana w 2018 roku, dzięki dofinansowaniu z programu “Infrastruktura domów kultury”).

Większość obecnie używanych na sali widowiskowej urządzeń oświetleniowych pochodzi z lat 80-tych ubiegłego wieku. Postęp technologiczny oraz zużycie reflektorów wymuszają na nas wymianę całego parku oświetleniowego. Zaproponowane w projekcie urządzenia przez większą skuteczność pozwolą zmniejszyć pobór energii elektrycznej co również wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie placówki poprzez obniżenie kosztów utrzymania. Wszystkie zaplanowane typy aparatów oświetleniowych pozwolą na zdecydowane podniesienie jakości technicznej sceny od strony oświetlenia scenicznego i wyposażenie jej we współczesne oprawy światła. Zakup nowego systemu oświetleniowego pomoże nam zarówno w podniesieniu jakości obsługiwanych obecnie wydarzeń, jak i pozwoli na poszerzenie oferty o organizację koncertów gwiazd najwyższego formatu.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha