Wyedukuj się kulturowo!

WYEDUKUJ SIĘ KULTUROWO!

Centrum Kulturalne w Przemyślu jest już po raz drugi jednym z 16 beneficjentów programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, będąc tym samym jedynym operatorem programu w województwie podkarpackim!

Realizowany będzie w latach 2019-2021, a jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli pełni rolę partnera w realizacji projektu.

„BARDZO MŁODA KULTURA” zawiera koncepcję realizacji następujących elementów:
1. Prowadzenie spotkań organizacyjnych, informacyjnych i integracyjnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych.
2. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla wymienionych wcześniej przedstawicieli.
3. Prowadzenie tzw. konkursów regrantingowych skierowanych do osób biorących udział we wcześniejszych działaniach.
4. Przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową (identyfikacja podmiotów zajmujących się tego typu działalnością w regionie, określenie relacji występujących pomiędzy nimi, potencjałów i ograniczeń) oraz przedstawianie ich wyników.
5. Utworzenie portalu związanego z edukacją kulturową w regionie.

Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej. Zestaw powyższych komponentów realizowany będzie w każdym roku trwania zadania.

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

– 22 maja o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy (dla powiatów dębickiego, jasielskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego),
– 25 maja o godzinie 12:00 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu (dla Tarnobrzega i powiatów mieleckiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego),
– 27 maja o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli (dla powiatów stalowowolskiego i niżańskiego),
– 31 maja o godzinie 16:00 w Rzeszowskim Domu Kultury – filia Słocina (dla Rzeszowa i powiatów rzeszowskiego, łańcuckiego, leżajskiego, brzozowskiego),
– w Sanoku* (dla Krosna i powiatów leskiego, bieszczadzkiego, sanockiego, krośnieńskiego),
– w Centrum Kulturalnym w Przemyślu* (dla Przemyśla i powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego).

*Dokładne miejsce oraz godzinę podamy w późniejszym terminie. Prosimy również śledzić stronę internetową www.ck.przemysl.pl

Bardzo Młoda Kultura w latach 2016-2018 w województwie podkarpackim to:
– 223 000 zł na projekty regrantingowe,
– 219 uczestników warsztatów,
– 39 przeprowadzonych warsztatów,
– 21 zrealizowanych projektów,
– 17 miejscowości, w których odbyły się projekty,
– 12 spotkań informacyjno-sieciujących,
– 3 raporty diagnostyczne,
– 3 publikacje,
– 1 Podkarpacka Giełda Projektów, pierwsze i dotąd jedyne tego typu wydarzenie w województwie.
Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Szczegółowych informacji udzielają:
Sylwia Błaut-Kowalczyk – s.blaut@ck.przemysl.pl
Łukasz Kisielica – l.kisielica@ck.przemysl.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha