Informacja dotycząca warunków uczestnictwa w zajęciach UTW w roku akademickim 2019/2020

Rekrutacja słuchaczy trwa od 9 września do 20 września 2019 r.

 

Rekrutacja słuchaczy trwa od 9 września do 20 września 2019 r. Osoby ubiegające się o przyjęcie do uniwersytetu wypełniają deklarację oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i składają je w dziekanacie UTW (druki deklaracji dostępne na miejscu). Kandydaci zapisują się również na wybrane przez siebie formy zajęć (min. 3).

Osoby będące dotychczas słuchaczami UTW potwierdzają chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach poprzez uiszczenie odpowiedniej opłaty oraz wpisanie się na wybrane zajęcia.

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dwóch fotografii dowodowych oraz przygotowanie nr PESEL.

 

Opłaty

Opłata semestralna – 50 zł (I semestr – płatność do 31.10.2019 r., II semestr – płatność do 29.02.2020 r.)

Opłata za indeks i legitymację – 20 zł (opłata jednorazowa, płatność przy zapisie)

 

Opłaty za zajęcia:

  • malarstwo – 60 zł (opłata za semestr)
  • lektoraty – 60 zł (opłata miesięczna stała, bez względu na liczbę przypadających w danym miesiącu zajęć)*

 

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu) jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za dany miesiąc.

 

Opłaty regulowane są gotówką w kasie MDK w godzinach pracy kasy.

 

*Cennik uczestnictwa w zajęciach UTW zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2018 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli z dn. 31 sierpnia 2018 r.

CENNIKMapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha