INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części IV

 

Do pobrania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku “Sokoła”” realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha