Konferencja popularnonaukowa

26 stycznia 2024 / piątek
godz. 10.00
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Czy socrealizm jest kłopotliwym dziedzictwem dla Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli?

– konferencja popularnonaukowa –

Pytanie zawarte w tytule konferencji pojawiło się w środowisku stalowowolskiego domu kultury już w latach 80. Socjalizm przechodził wtedy do historii. Nie istniały opisy zjawiska dziedzictwa kulturowego, ani tym bardziej jego różnych odmian. Jednak świadomość dokonujących się w państwie zmian wyzwalała potrzebę odnowy również w opisywanej instytucji, która powołana została do działania w 1952 r., a więc w najintensywniejszym okresie budowy socjalizmu w Polsce.

Kolejny przełom w procesie formatującym poglądy na nasze dziedzictwo pojawił się w 2008 roku wraz z opisem architektury budynku dokonanym przez historyka sztuki – prof.  Małgorzatę Omilanowską w publikacji „Miasto Stalowa Wola. Unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczny z końca lat 30. XX wieku”. Badaczka w swojej pracy wyraźnie podkreśliła dobrą jakość architektury domu kultury w Stalowej Woli. Był to impuls do nowego, bardziej konstruktywnego spojrzenia na socrealizm. Pojawiła się świadomość własnego dziedzictwa jako oryginalnego zasobu decydującego o naszej tożsamości.

Potrzeba kontynuowania rozpoczętego już procesu poznawania własnego dziedzictwa stała się główną ideą projektu pn. „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

Projekt ten dał szansę, by skonsolidować naszą wiedzę o domu kultury i jego społeczności. Przyczynił się do świadomego tworzenia i wykorzystywania własnego dziedzictwa kulturowego. Do współpracy przy realizacji przedsięwzięcia zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z Polski oraz architektów z INTBAU Norway – naszych projektowych partnerów.

To ich artykuły, jako ekspertów nierozerwalnie związanych z projektem, znajdują się w publikacjach wydanych z okazji konferencji. Powstałe dwa tomy: o pracy MDK nad swoim dziedzictwem oraz o roli sztuki współczesnej w jego opisywaniu są pewnego rodzaju „instrukcją obsługi” naszego domu kultury po przepracowaniu zadań wynikających z projektu finansowanego ze środków EOG.

Obecnie jesteśmy innym domem kultury niż trzy lata temu, w momencie rozpoczynania realizacji projektu. Celem konferencji jest opowiedzenie o zmianach, jakie się w tym czasie dokonały.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą z dziedzictwem kulturowym do poznania naszej drogi w kierunku określenia własnej tożsamości.

PROGRAM KONFERENCJI

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha