Ogłoszenie – oferty na wykonanie zamówienia: bilety lotnicze

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia:
Usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych do Chicago dla zespołów artystycznych działających w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
CPV: 63512000-1 – Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
(szczegóły znajdują się w Istotnych Warunkach Zamówienia)

Termin składania ofert:
Dopuszcza się złożenie oferty do dnia 28.03.2018 r. do godz. 15:00.

Miejsce składania ofert:
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli – Sekretariat
ul. 1 Sierpnia 9
37 – 450 Stalowa Wola
fax: 15 8428599
e-mail: m.plewik@mdkstalowawola.pl

Forma składania ofert (do wyboru jedna z poniższych opcji):
– osobiście
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej
(z dopiskiem „Usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych do Chicago dla
zespołów artystycznych działających w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli ”)
– za pośrednictwem faksu
– za pośrednictwem poczty elektronicznej

Wymagane załączniki:
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1). [DOC]  /  [PDF]

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli – Małgorzata Szufnarowska-Plewik
ul. 1 Sierpnia 9
37 – 450 Stalowa Wola
tel. 158420950

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Miejskim Domu Kultury w
Stalowej Woli.

Do pobrania:

Istotne Warunki Zamówienia

Ogłoszenie_[DOC]  /  Ogłoszenie [PDF]

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy [DOC]   /   Załącznik nr 1_Formularz ofertowy [PDF]Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha