Klaster Lasowiacki

Co to jest klaster?

W muzyce to wielodźwięk… W biologii – grupy genów odpowiedzialnych za różne życiowe funkcje. W ekonomii – proces gospodarczy. My myślimy o nim jak o plastrze miodu – wiele połączonych ze sobą komórek, które ze sobą współpracują, konkurują, wspierają się.

A wszystkie łączy jeden cel: miód. Nas łączy kultura lasowiacka – kultura dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, ludzi prostych, otwartych, przyjaznych, z sercem na dłoni, ale też smykałką do interesów. Dlatego łączymy się, by:

 • wspólnie budować przyszłość naszego regionu i swoją własną, 
 • stworzyć ciekawą ofertę turystyczną i kulturalną,
 • rozwijać własne przedsiębiorstwa. 

Chcemy, by serce lasowiackie stało się rozpoznawalne w całej Polsce i oznaczało: wysoką jakość, naturalne produkty, szacunek dla historii, zgodnie z kanonem etycznym i stylem laso life, czyli życiem w zgodzie z naturą, dbałością o region i dziedzictwo kulturowe, postawą otwartą na współpracę i rozwój.

Klaster Lasowiacki skupia regionalnych przedsiębiorców, instytucje, rękodzielników, środowisko naukowe i artystyczne, a także samorządy planujące swą obecną, bądź przyszłą działalność oprzeć na dziedzictwie pozostawionym nam przez dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. 

Jesteśmy przekonani, że pełne wykorzystanie szans, jakie stwarza dziedzictwo kulturowe regionu, jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich zainteresowanych środowisk. 

Bo duży może więcej…

 

Do Klastra Lasowiackiego można dołączyć w każdym momencie. Jak to zrobić?

 

 1. Wypełnić wniosek do Zarządu Klastra o przyjęcie w poczet członkòw Klastra Lasowiackiego
 2. Wydrukować wniosek, podpisać go i zeskanować. Podpisany skan przesłać na adres e – mail: klasterlasowiacki@gmail.com 
 3. Wniosek jest weryfikowany przez Zarząd Klastra Lasowiackiego
 4. Informujemy aplikujący podmiot o decyzji Zarządu Klastra

 

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Klastra Lasowiackiego [POBIERZ]

Zarząd Klastra Lasowiackiego tworzą:

 1. Zofia Wydro – Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki”
 2. Renata Domka – Tarnobrzeski Dom Kultury
 3. Justyna Gamoń – Wesołowska – Prezeska Fundacji Artystycznej GA MON
 4. prof.PL dr hab. Agnieszka Rzepka – Ekspertka PARP „Klastry Kluczowe”
 5. Marek Gruchota – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli
 6. Sławomir Czwal – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli
 7. Rafał Nieckarz – Redaktor Naczelny Tygodnika Nadwiślańskiego

 

 Kilka klastrowych informacji

1. Koordynatorem Klastra Lasowiackiego jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.

2. Najważniejsze pojęcia związane z formułą klastra można znaleźć w „Słowniku – klastrowe zagadnienia”, który opracowała prof.PL dr hab. Agnieszka Rzepka – Ekspertka PARP „Klastry Kluczowe”

 

Słownik – klastrowe zagadnienia [POBIERZ]

3. Do Klastra Lasowiackiego wciąż dołączają nowi członkowie. I to nas bardzo cieszy. Razem możemy zdziałać więcej dla naszego regionu! Dołączcie do nas!

 

Lista członków Klastra Lasowiackiego [POBIERZ]

 

4. Rada Klastra Lasowiackiego jest reprezentowana przez następujące osoby:

 

 1. Lilla Witkowska – Prezes Zarządu Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o.o
 2. Izabela Wrzosek – Wermińska – Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
 3. Jolanta Kret – Fundacja Serce Lasowiackie im. Barbary i Franciszka Mortków
 4. Katarzyna Cuber – Browar Rzemieślniczy „Lasowiak”
 5. Katarzyna Januszczak – Inicjatywa „Z drewnianej chaty”
 6. Małgorzata Pawleniak – Urząd Miasta w Stalowej Woli
 7. dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL – Katolicki Ubiwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – Filia KUL w Stalowej Woli
 8. Monika Zając – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Smaku”
 9. Renata Sendrowicz – „Renidzieło” Renata Sendrowicz
 10. Bogusław Kobyłecki – Prezes Zarządu TARR S.A.

 

      Skontaktuj się z nami:

 klasterlasowiacki@gmail.com

 

Adres Biura Klastra Lasowiackiego: 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. M. Wańkowicza
ul. Ks. J. Popiełuszki 10
37 – 450 Stalowa Wola

Biuro jest czynne w każdą środę od 10.00 do 16.00

 

Coraz częściej sięgamy po dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Lasowiacy ciekawią, skupiają wokół swej tajemniczości zafascynowanych jej poznawaniem. Okazuje się, że już kilkadziesiąt organizacji i firm odwołuje się do dziedzictwa kulturowego Lasowiaków, choćby przy ustalaniu nazw własnych, receptur produktów czy zakresów swojej działalności.

Stalowa Wola i tutejszy Miejski Dom Kultury zostali beneficjentami Funduszy EOG składając projekt, który zakłada lepsze poznanie dziedzictwa Lasowiaków oraz skierowanie uwagi na jego atrakcyjność – inspirującą nie tylko instytucje kultury, ale i przedsiębiorców. Jako narzędzie służące do odkrywania, a następnie promocji regionu lasowiackiego wybrano klaster.

Serdecznie zapraszam do wspólnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Lasowiakach, upowszechnieniem ich tradycji, twórczym korzystaniu z lasowiackiego dziedzictwa.

Marek Gruchota

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli


Zapraszamy na oficjalny fanpage Klastra Lasowiackiego

 


Klaster Lasowiacki powstaje w ramach projektu „Przebudowa i wykonane prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha